Projecten en bouwplannen RSS icoon

 • Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

  15 juli 2021

  De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

 • Doorfietsroute

  Het is niet zozeer een snelfietsroute, maar meer een doorfietsroute. Als je beter door kunt fietsen, ga je automatisch sneller.

 • Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

  15 juli 2021

  De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in de huidige groen woningbouw te realiseren.

 • Bedrijventerrein De Kroon

  Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 en de Hollandse IJssel, ligt een gebied waarvoor plannen zijn om het te ontwikkelen tot bedrijvenpark De Kroon.

 • Kindcentrum De Minstreel

  Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe Kindcentrum de Minstreel aan de Touwlaan.

 • Renovatie en uitbreiding winkelcentrum De Clinckhoeff

  Het winkelcentrum Clinckhoeff in de wijk IJsselveld gaat vernieuwen. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor een grootschalige facelift om een toekomstbestendig winkelcentrum te maken.

 • Buitenspelen van nu in IJsselstein!

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.

 • Paardenveld-Noord kansrijk voor woningen

  Paardenveld-Noord een kansrijk gebied om te ontwikkelen tot een woongebied.

 • Verandering inzameling huishoudelijk afval

  Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren.

 • Hitteschild

  De gemeente IJsselstein wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen als woonlocatie.