Kinderopvang starten

Wilt u kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau beginnen? U moet in dat geval een locatie hebben waarvan het bestemmingsplan in orde is. De locatie moet bovendien voldoen aan de veiligheidseisen die de brandweer stelt.  Kijk dan eerst op de website van Ondernemersplein.

De volgende stap is een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) indienen bij de gemeente. U meldt uw kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau aan. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau een aanvraag bij de gemeente indienen.

Hoe werkt het
 • Download het juiste aanvraagformulier op de website van Rijksoverheid
 • Stuur het aanvraagformulier met de volgende documenten naar info@ijsselstein.nl of gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein:
  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister
  • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
  • een pedagogisch beleidsplan
  • een plattegrond van de opvanglocatie
Kosten
Soort aanvraag Kosten
De aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang €1.678,05
De aanvraag tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang €471,95
Hoe lang duurt het

De gemeente heeft tien weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Handhaving

Als een kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal niet aan de kwaliteitseisen voldoet, treedt de gemeente handhavend op. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang.