Markt

De weekmarkt in IJsselstein is elke vrijdag van 11.00 uur tot 21.00 uur met ongeveer dertig marktkooplieden. Voor een plaats op de weekmarkt is het nodig om een marktplaatsvergunning aan te vragen. Hiervoor is ook een inschrijving bij de KvK nodig. Als u belangstelling heeft om op de weekmarkt in IJsselstein te staan, neem dan contact op met de gemeente via 14 030 of via het contactformulier.  

Hoe werkt het

Wanneer een plek incidenteel niet wordt ingenomen door een vaste vergunninghouder is het mogelijk om mee te lopen. Heeft u belangstelling? Neem dan eerst contact met de gemeente via 14 030 of het contactformulier.

Voor de aanvraag van een markplaatsvergunning stuurt u de volgende gegevens op naar de gemeente IJsselstein, afdeling Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein: 

 • geldig identiteitsbewijs
 • recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • eventueel een bewijs van een afgesloten WA-verzekering 
 • kraam/product gegevens:
 • gewenste ingangsdatum
 • beschrijving van uw handel (wel/niet bakken/braden/frituren)
 • beschrijving van uw marktkraam (verkoopinrichting)
 • afmetingen van de kraam (en eventuele uitstallingen)
Kosten

Voor het innemen van een standplaats zijn de kosten per strekkende meter, met een minimum van 4 m1 het volgende:

Soort standplaats Kosten
met licht en pinautomaat € 3,18
met licht, pinautomaat, plus kassa en weegschaal € 3,46
met licht, pinautomaat, plus koeling en/of bakapparatuur € 4,02
 • Voor de berekening van het marktgeld geldt een gedeelte van een strekkende meter als een volle eenheid. 
 • Daarnaast betaalt u voor het in behandeling nemen van een marktvergunning € 121,00  
 • Voor inlichtingen over de betaling neemt u contact op met de afdeling financiën via 14 030. 
Hoe lang duurt het

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alle vereiste stukken heeft ingediend.

Contact Marktmeester

De marktmeester van de gemeente is bereikbaar via 14 030. 

Meer weten

Wilt u starten met een marktkraam? Op de website van KvK vind u informatie over het starten van een marktkraam. Voor het aanvragen van een marktvergunning dient u ingeschreven te zijn bij de kvk. Ga hiervoor naar website van Ondernemersplein.kvk.nl. Meer informatie over ambulante handel vindt u op de website van Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).