Venten

Onder venten wordt verstaan: het te koop aanbieden van goederen of diensten aan willekeurige voorbijgangers. Bij venten is het van belang dat de venter in beweging is. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten is niet toegestaan.