Verplichte Energielabel C-verplichting voor kantoren

Waarom de Energielabel C-verplichting voor kantoren?

In 2013 is door ruim veertig partijen, waaronder de Rijksoverheid, een Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. Daarnaast is in het regeerakkoord van 2017 een afname van de CO²-uitstoot met 49% in 2030 afgesproken. De Energielabel C-verplichting voor kantoren is een eerste stap op weg naar deze CO²-doelstelling. Deze maatregel zorgt ervoor dat in bestaande kantoren minder energie verbruikt wordt. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. U hoeft namelijk alleen de maatregelen te treffen die binnen tien jaar terug te verdienen zijn.

Welke stappen moet u doorlopen?

  1. Controleer of u daadwerkelijk aan deze eis moet voldoen. Er zijn namelijk ook situaties waarvoor deze verplichting niet geldt.
  2. Vraag een energielabel aan.
  3. Blijkt dan dat het huidige pand niet aan energielabel C voldoet, neem dan de nodige energiemaatregelen, zodat label C alsnog gerealiseerd wordt vóór 1 januari 2023. Begin hier op tijd mee! Het realiseren van bouwkundige maatregelen of van maatregelen aan installaties kost immers tijd en aannemers hebben het steeds drukker. Door op tijd actie te ondernemen voorkomt u dat u straks in de problemen komt.

Meer informatie over deze stappen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; www.rvo.nl.

Eigenaren en huurders

Meestal zijn eigenaren/verhuurders verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen. Door onderlinge huurverhoudingen kan dit afwijken. Als er contractuele afspraken zijn gemaakt, waarin staat dat de verhuurder werkzaamheden wil (en moet) treffen, is medewerking van de huurder nodig. In geval van huur en verhuur, is het goed om de contracten goed na te lezen en elkaar te informeren over de Energielabel C-verplichting. Want het niet voldoen aan deze verplichting heeft gevolgen voor het gebruik van het pand!

Wat zijn gevolgen als u niet voldoet aan de Energielabel C-verplichting?

Kantoren die aan de Energielabel C-verplichting moeten voldoen en vanaf 1 januari 2023 toch niet beschikken over minimaal energielabel C, mogen niet meer als kantoor gebruikt worden. Met alle nadelige gevolgen voor huurders en gebruikers van het gebouw.

Vanaf 1 januari 2023 zal de Omgevingsdienst regio Utrecht toezicht uitvoeren op de Energielabel C-verplichting en daar waar nodig handhaven.

Meer informatie

Meer informatie over de Energielabel C-verplichting voor kantoren vindt u op de website van de Omgevingsdienst regio Utrecht via www.odru.nl. Hier vindt u ook nuttige tips en het antwoord op veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet terug? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst via energie@odru.nl.

Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente IJsselstein Mariëtte Lam – van Bruchem via info@ijsselstein.nl of telefoonnummer 14030.