Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) houdt de gemeente gegevens bij over haar inwoners. Lees meer over het aanpassen van die gegevens.

In de Basisregistratie Personen (BRP) houdt de gemeente gegevens bij over haar inwoners. Kloppen uw persoonsgegevens niet (meer)? Dan kunt u de gemeente vragen om de persoonsgegevens aan te passen. Dit wordt een correctieverzoek genoemd. Neem stukken mee, waarin de gegevens staan die u aangepast wilt hebben.

Plan uw afspraak in

Hoe werkt het

  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem een document mee waarop uw foute gegevens staan;
  • Neem een officieel document met uw juiste gegevens mee, zoals een geboorteakte of verblijfsvergunning;
  • Binnen vier weken corrigeert de gemeente de gegevens die niet kloppen. U krijgt van ons een brief als uw gegevens aangepast zijn. Als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, krijgt u hier ook een brief van. We houden u dus op de hoogte.