Akte aanvragen

Neem contact op met de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. Een huwelijksakte vraagt u op in de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Online aanvragen  Plan hier uw afspraak 

Hoe werkt het

Let op! Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd dan ligt de akte in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden. 

Voorbeeld: U of uw kind is geboren in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, dan ligt de akte ook in de Gemeente Nieuwegein.

Bent u in het buitenland geboren of gehuwd dan kunt u de akte aanvragen bij de gemeente den Haag.

Digitaal aanvragen

 • Vul online het formulier. Gebruik uw DigiD om in te loggen
 • U rekent direct af bij de aanvraag
 • U ontvangt het binnen 3 werkdagen

Op afspraak

 • Maak een afspraak; 
 • Neem uw geldig legitimatiebewijs mee; 
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: neem een ingevuld machtigingsformulier en kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee;
 • U krijgt het bewijs direct mee.
Welke aktes kunt u aanvragen
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte
 • Attestatie de vita
Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor in het stadhuis terecht. Een attestatie de vita gebruikt u voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.
Voor Nederlandse instanties is een bewijs van in leven zijn voldoende. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Kosten
 • Een afschrift uit de burgerlijke stand kost € 14,30
 • Een bewijs van in leven zijn kost € 11,20.
 • Een Attestatie de Vita kost € 14,80.

U betaalt direct bij de aanvraag.

Logo Pinnen Ja Graag

Hoe lang duurt het

U ontvangt het bewijs binnen 3 werkdagen

Meer weten

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over verschillende aktes.