Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) opvragen. Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan zogenaamde `derden', zoals advocaten, verenigingen, kerkgenootschappen of maatschappelijke instellingen, kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen.

Deze verstrekkingsbeperking geldt voor al uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer etc. en notarissen hebben altijd recht op verstrekking van gegevens.

Online aanvragen Plan uw afspraak in

Hoe werkt het

Digitaal

  • Vul het aanvraagformulier digitaal in. Gebruik uw DigiD om in te loggen.

Op afspraak

  • Maak een afspraak;
  • Neem het aanvraagformulier mee naar de balie;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke aanvraag

  • Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemeente IJsselstein; afdeling Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein;
  • Zet in uw brief: de reden waarom u schrijft (verzoek om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van persoonsgegevens);
  • Meld uw persoonsgegevens (voorletters, achternaam, geboortedatum en uw adres).