Projecten

 • Hitteschild

  De gemeente IJsselstein wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen als woonlocatie.

 • Doorfietsroute

  Als je beter en comfortabeler kunt doorfietsen, ga je sneller.

 • Verandering inzameling huishoudelijk afval

  Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren.

 • Paardenveld-Noord kansrijk voor woningen

  Paardenveld-Noord een kansrijk gebied om te ontwikkelen tot een woongebied.

 • Buitenspelen van nu in IJsselstein!

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.

 • Renovatie en uitbreiding winkelcentrum De Clinckhoeff

  Het winkelcentrum Clinckhoeff in de wijk IJsselveld gaat vernieuwen. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor een grootschalige facelift om een toekomstbestendig winkelcentrum te maken.

 • Bedrijventerrein De Kroon

  Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 en de Hollandse IJssel, ligt een gebied waarvoor plannen zijn om het te ontwikkelen tot bedrijvenpark De Kroon.

 • Verkenning woningbouw Lagebiezen/Jacob Marislaan

  De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

 • Verkenning ontwikkeling Zendmastlocatie

  Op het perceel onder de Gerbrandytoren (groengebied tussen Hoge Biezendijk, Energieweg en Nijverheidsweg) verkent de gemeente IJsselstein samen met een projectontwikkelaar de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen.

 • Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

  De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en kan worden herontwikkeld tot een bestemming wonen, maatschappelijke doeleinden en/of lichte vormen van bedrijven passend in de woonomgeving inclusief het bijbehorende parkeren.

 • Verkenning ontwikkeling 't Podium

  Het college heeft de gemeenteraad begin 2021 geïnformeerd over de verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein. Het evenemententerrein wordt als eerste uitgewerkt onder de werknaam Podium. Op het Podium wordt gedacht aan de realisatie van ca. 100 woningen.

 • Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

  De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in het huidige groen woningbouw te realiseren.

 • Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

  De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein heeft de mogelijkheden verkend om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

 • Kromme IJsselgebied

  De gemeente IJsselstein denkt samen met belanghebbenden na over de toekomst van het buitengebied ten zuiden van de stad.

 • Opnieuw inrichten Parklaan

  In het najaar zijn we van plan de parklaan opnieuw in te richten. Stenen er uit en meer groen in de straat.
  En tegelijkertijd problemen met de riolering aanpakken en de Parklaan meer verkeersveilig maken.

 • Poortdijk

  Nabij het centrum van IJsselstein wordt aan de Poortdijk i.s.m. tussen Keystone Vastgoed en BPD Ontwikkeling 59 appartementen gerealiseerd voor ouderen, starters en mensen met een zorgvraag. Het gebouw heeft een besloten binnentuin voor de bewoners en naast bijzondere aandacht voor duurzaamheid worden bij dit project meerdere deelauto’s en deelfietsen geplaatst. In de eerste helft van 2020 zal de bouw starten.