Projecten

 • Kaart woningbouwlocaties IJsselstein

  Ontdek de woningbouwlocaties in IJsselstein, visueel weergegeven op een interactieve kaart.

 • Verkenning woningbouw Lagebiezen 4 en 6

  De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

 • Hitteschild

  De gemeente IJsselstein wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen als woonlocatie.

 • Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

  De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en wordt herontwikkeld tot woonbestemming.

 • Opnieuw inrichten Noordwesthoek (Hollandse IJsselgebied) IJsselstein

  De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer praten over het opnieuw inrichten van de Noordwesthoek van IJsselstein, het Hollandse IJsselgebied. Dit gebied zal veranderen in een aantrekkelijk gebied om te ontspannen en/of vermaak met bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen en fietsen én ondernemen.

 • Paardenveld-Noord kansrijk voor woningen

  Paardenveld-Noord een kansrijk gebied om te ontwikkelen tot een woongebied.

 • Renovatie en uitbreiding winkelcentrum De Clinckhoeff

  Het winkelcentrum Clinckhoeff in de wijk IJsselveld gaat vernieuwen. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor een grootschalige facelift om een toekomstbestendig winkelcentrum te maken.

 • Kromme IJsselgebied

  De gemeente IJsselstein denkt samen met belanghebbenden na over de toekomst van het buitengebied ten zuiden van de stad.

 • Doorfietsroute

  Als je beter en comfortabeler kunt doorfietsen, ga je sneller.

 • Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

  De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in het huidige groen woningbouw te realiseren.

 • Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

  De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein heeft de mogelijkheden verkend om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

 • Buitenspelen van nu in IJsselstein!

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.

 • Verkenning ontwikkeling 't Podium

  Het college heeft de gemeenteraad begin 2021 geïnformeerd over de verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein. Het evenemententerrein wordt als eerste uitgewerkt onder de werknaam Podium. Op het Podium wordt gedacht aan de realisatie van ca. 100 woningen.

 • Opnieuw inrichten Parklaan

  Op 11 oktober starten we met het opnieuw inrichten van de Parklaan. Stenen er uit en meer groen in de straat.
  En tegelijkertijd problemen met de riolering aanpakken en de Parklaan meer verkeersveilig maken.

 • Bedrijventerrein De Kroon

  Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 (Weg der Verenigde Naties) en de Hollandse IJssel, ligt een strook grond dat nu voornamelijk voor agrarische doeleinden in gebruik is. De gemeente IJsselstein is voornemens dit gebied te ontwikkelen tot Bedrijvenpark De Kroon.