Buitenspelen van nu in IJsselstein!

Buiten spelen. Het is gezond voor kinderen. Lekker met vriendjes en vriendinnetjes actief zijn in de buitenlucht is goed voor de beweging, ontwikkeling en sociale vaardigheden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leuk en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt.

Herinrichting speelplekken 2021

In 2020 hebben we 16 speelplekken heringericht en heeft de raad nieuw speelruimtebeleidsplan vastgesteld. Nu zijn de uitvoeringsplannen voor het herinrichten van 40 speelplekken in 2021 klaar. Voor de zomer zijn we gestart met het kiezen van de aannemer die de werkzaamheden voor het herinrichten van alle speelplekken gaat uitvoeren. In oktober zijn er afspraken gemaakt met de aannemer. Helaas hebben we nu met veel langere levertermijnen van de speeltoestellen te maken dan waar we vooraf rekening mee hebben gehouden. Hierdoor gaan we uitlopen in onze planning.
We hebben steeds gezegd dat we in oktober hoopte te beginnen met de herinichting van speelplekken. Dat hebben we helaas moeten uitstellen naar november 2021. De laatste speelplek is dan in april 2022 klaar. Alle kinderen die bij deze 40 speelplekken wonen. kunnen dus komend voorjaar heerlijk buitenspelen.

Dit overzicht geeft de plannning aan van de speelplekken die in 2021/begin 2022 heringericht worden.

Speelplekken herinrichten tot 2025 

Alle speelplekken in IJsselstein worden heringericht. Dit gebeurt gefaseerd. Elk jaar pakken we een aantal speelplekken aan. Dit betekent dat in 2025 de laatste speelplekken aan de beurt zijn. Wij informeren onze inwoners in het jaar dat de speelplekken in hun buurt heringericht worden.
Benieuwd wanneer de speelplek in uw buurt aan de beurt is? Klik hier: Herinrichting speelplekken IJsselstein

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Deze animatie van één minuut geeft u een vooruitblik.* De pagina Herinriching speelplekken IJsselstein is samen met Bureau Speelplan (www.speelplan.nl) tot stand gekomen. Dit is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van spelen, sporten en bewegen. In onze opdracht hebben zij het onderzoek gedaan naar de ligging en spreiding van alle speelplekken in onze stad, naar de speeltoestellen op deze speelplekken en naar de mogelijkheden om de speelplekken te verbeteren. Dit uitkomsten van dit onderzoek zijn (samen met de uitgangspunten uit het nieuwe beleidsplan over buitenspelen) verwerkt in onze plannen voor het opnieuw inrichten van speelplekken in onze stad. 

Welke speelplekken zijn er in IJsselstein?

Speelplan heeft een kaart gemaakt met daarop ook de aanduiding wanneer de speelplek in uw buurt wordt heringericht.

Speelruimtebeleidsplan 2020-2030

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 oktober 2020 het speelruimtebeleidsplan 2020-2030 vastgesteld en gekozen voor scenario 4 ‘Overal een goede buurtplek’.

Participatie

De inwoners van IJsselstein zijn/worden nauw betrokken bij de uitvoering van het speelruimtebeleid. Er zijn enquêtes uitgezet, flitsgesprekken en bewonersavonden georganiseerd.

In 2020 is de enquête uitgezet met als centrale vragen:
Waar willen kinderen speeltoestellen in hun wijk? Welke speelbehoefte hebben deze kinderen?
De enquête is maar liefst 1213 keer ingevuld. De rapportage kunt u hier lezen: Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein!

Vervolgens is in een tweede enquête de centrale vraag gesteld: Hoe ziet de speeltuin van de toekomst eruit in IJsselstein? De inwoners zijn hiervoor een viertal scenario’s voorgelegd. Deze enquête is ingevuld door 588 inwoners. De uitkomsten leest u in deze link: Resultaat enquête scenario's speelruimtebeleid

Met alle input, eigen onderzoek en de expertise van bureau Speelplan zijn voorstellen gemaakt om 16 speelplekken in 2020 (reeds succesvol uitgevoerd) en 40 speelplekken in 2021 her in te richten. 
De concept plannen zijn voorgelegd aan omwonenden van de speelplekken. Zij konden hierop reageren en er zijn bewonersavonden gehouden. De verslagen van de bewonersavonden in maart 2021 leest u hieronder.

In april 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de definitieve uitvoeringsplannen vastgesteld. Deze kunt u hier per speelplek bekijken. Herinrichting speelplekken IJsselstein

Herinrichten speelplekken 2022 – 2025

Elk jaar worden de bewoners geïnformeerd als de speelplekken in hun buurt aan de beurt zijn om her in te richten. Aan de hand van concept uitvoeringsplannen zullen we het gesprek aangaan om samen te komen tot definitieve uitvoeringsplannen. 

Veelgestelde vragen

Waarom zijn er speeltoestellen weggehaald en zijn er geen speeltoestellen teruggeplaatst?

De gemeente IJsselstein is verplicht om elk jaar de speeltoestellen te laten inspecteren of ze voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Uit veiligheidsinspectie-onderzoek bleek dat een groot aantal speeltoestellen onveilig waren en daarom gerepareerd of verwijderd moet worden. Reparatie van speeltoestellen mag volgens de landelijke veiligheidseisen alleen met originele onderdelen. Omdat veel onderdelen niet meer leverbaar zijn, konden ze niet gerepareerd worden, en daarom zijn deze speeltoestellen verwijderd.

Speeltoestellen worden alleen verwijderd als ze afgeschreven (oud) zijn of onveilig zijn en niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitsnorm voldoen. Dit is niet altijd te zien aan de buitenkant. Het kan zijn dat een speeltoestel er van buiten nog goed uitziet, maar dat het materiaal van binnen of het deel dat in de grond staat, beschadigd is.