Buitenspelen van nu in IJsselstein!

Buiten spelen. Het is gezond voor kinderen. Lekker met vriendjes en vriendinnetjes actief zijn in de buitenlucht is goed voor de beweging, ontwikkeling en sociale vaardigheden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leuk en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt.

Vorig jaar hebben we 16 speelplekken heringericht en heeft de raad nieuw speelruimtebeleidsplan vastgesteld. Hiervoor hebben wij aan inwoners en kinderen gevraagd hun mening te geven over de speelplekken in IJsselstein, en over hoe en waar kinderen willen buitenspelen in onze stad. Er zijn in 2020 twee enquêtes en vier bewonersavonden gehouden. Meer informatie vind je verderop deze pagina.

Vanaf 2021 gaan we de komende vijf jaar door met het herinrichten van speelplekken. Dit jaar (2021) staan ruim 40 speelplekken op de planning, waarvan een groot aantal als buurtspeelplekken wordt heringericht. 
Deze animatie van één minuut laat de plannen hiervoor en een vooruitblik naar het eindresultaat zien.

Nieuwsgierig naar de plannen? Kijk dan op deze pagina: Herinrichting speelplekken IJsselstein (*)
Voor de ruim 40 speelplekken die wij dit jaar willen herinrichten vind je hier, per speelplek, de plannen met uitleg. 

Een reactie geven?
Wil je een reactie geven op het plan voor de speelplek in jouw buurt? Dat kan door het reactieformulier in te vullen bij die speelplek. Je kunt reageren tot en met 28 februari 2021.

Digitale bewonersavonden (plannen 2021)
We verzamelen de reacties die wij op de plannen van dit jaar (2021) ontvangen. En geven een terugkoppeling tijdens de digitale bewonersavonden die wij in maart organiseren. Als je een reactie geeft, kun je je hiervoor ook meteen aanmelden. Kijk ook voor het overzicht van data en wijk-indeling op Herinrichting speelplekken IJsselstein.

Wij willen dit jaar zo snel mogelijk starten met de speelplekken die in 2021 gepland zijn, zodat de kinderen er hopelijk dit jaar al lekker kunnen spelen. Daarom ligt de focus op dit moment op 2021 en bespreken wij tijdens de bewonersavonden in maart alleen de reacties op de plannen die wij in 2021 willen uitvoeren. 
Voor de plannen vanaf 2022 informeren wij onze inwoners in het jaar dat de speelplekken heringericht worden. Je kunt ze wel al inzien op bovenvermelde pagina (Plannen 2022 -2025).

(*) Bureau Speelplan
De pagina Herinriching speelplekken IJsselstein is samen met Bureau Speelplan (www.speelplan.nl) tot stand gekomen. Dit is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van spelen, sporten en bewegen. In onze opdracht hebben zij het onderzoek gedaan naar de ligging en spreiding van alle speelplekken in onze stad, naar de speeltoestellen op deze speelplekken en naar de mogelijkheden om de speelplekken te verbeteren. Dit uitkomsten van dit onderzoek zijn (samen met de uitgangspunten uit het nieuwe beleidsplan over buitenspelen) verwerkt in onze plannen voor het opnieuw inrichten van speelplekken in onze stad. 

Buitenspelen van nu in IJsselstein! Uitvoeringsplannen 2021-2024

We verwijzen hiervoor naar de informatie en de animatie hierboven, en de pagina Herinrichting speelplekken IJsselstein

Buitenspelen van nu in IJsselstein: 
Kinderen doen dat samen, met andere vriendjes en vriendinnetjes. Op een plek waar zij elkaar en ook waar de (groot)ouders elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar kinderen de ruimte hebben om te ontdekken, te ontmoeten, te “chillen” en te spelen met elkaar, en met leuke en veilige speeltoestellen. De (speel)plek van nu moet geschikt zijn voor kinderen van verschillende leeftijden en voldoende uitdaging en afwisseling bieden.

Interview wethouder Peter Bekker over speelruimtebeleid

Foto interview wethouder BekkerOp 7 december 2020 heeft wethouder Peter Bekker een interview gegeven aan RTV Utrecht over de herinrichting van speelplekken en het nieuwe speelruimtebeleid. Locatie van het interview was de speelplek aan de Hendrik van Lunterenstraat, één van de 16 speelplekken die in 2020 in opgeknapt. Nieuwsgierig? Lees het artikel of bekijk de uitzending van maandag 7 december. Het onderwerp “IJsselstein speelt weer” start bij 6:00 minuten.

(Nieuw) speelruimtebeleidsplan 2020-2030

De raad heeft in de raadsvergadering van 1 oktober 2020 het speelruimtebeleidsplan 2020-2030 vastgesteld en gekozen voor scenario 4 'Overal een goede buurtplek'.

Hier vind je het raadsvoorstel en alle bijlagen:

Het speelruimtebeleidsplan 2020-2030 stond als agendapunt 12 op de agenda van de raadsvergadering. Je kunt hier de live-uitzending terugzien: livestream raad 1 oktober 2020.

In het nieuwe beleidsplan over de buitenspeelruimte staan duidelijke afspraken over de speelplekken in IJsselstein, en over de inrichting hiervan. Het is belangrijk dat dit aansluit bij wat kinderen willen en nodig hebben, en bij de wensen en ideeën van onze inwoners.

Daarom is op nationale buitenspeeldag 2020, woensdag 10 juni de enquête “Buitenspelen in de gemeente IJsselstein (nieuw speelruimtebeleidsplan)” gestart. Dit was de tweede enquête over buitenspelen in 2020.
Lees hierover meer in het volgende tekstblok.

Tweede enquête in 2020: nieuw speelruimtebeleidsplan

Met deze enquête zijn aan de inwoners uit IJsselstein vier scenario’s voorgelegd, die de inrichting van de buitenspeelruimte en het nieuwe speelruimtebeleidsplan bepalen. Wij hebben onze inwoners gevraagd welk scenario de voorkeur heeft en wat inwoners willen voor de speelplekken in hun wijk: hoe ziet de speeltuin van de toekomst eruit in IJsselstein?

Is dat een grotere speelplek in de buurt waar veel kinderen en hun (groot)ouders elkaar kunnen ontmoeten? Of zijn dat juist kleinere speelplekjes om de hoek zoals nu, met beperkt speelaanbod?
De wensen van de inwoners uit IJsselstein zijn verwerkt in het nieuwe speelruimtebeleid.

De vier scenario’s komen uit recent onderzoek naar de buitenspeelruimte in IJsselstein. Hierbij is gekeken naar de speelruimte in IJsselstein, naar de staat ervan en naar de verdeling. Ook de demografische ontwikkeling (zoals het aantal kinderen) in IJsselstein, de financiële middelen en de wijze waarop buiten wordt gespeeld spelen hierbij een rol.

Resultaten enquête “Buitenspelen in de gemeente IJsselstein (nieuw speelruimtebeleidsplan)”
Ieder huishouden in IJsselstein kon de enquête invullen. De vragen waren opgesteld voor volwassenen omdat wij er van uit gaan dat kinderen door hun ouders of grootouders worden geraadpleegd. In totaal hebben 558 inwoners dit gedaan en kwam 75% van de reacties van ouders. Scenario 4 ‘Overal een goede buurtplek’ had duidelijk de voorkeur boven de andere scenario’s. De resultaten staan in het overzicht Resultaat enquête scenario's speelruimtebeleid

Flitsgesprek over speelruimtebeleid
Tijdens de periode van deze enquête zijn flitsgesprekken georganiseerd, om inwoners ook de mogelijkheid te bieden over speelruimtebeleid in gesprek te gaan. Het flitsgesprek was een persoonlijk gesprek met de beleidsmedewerker, om meer informatie te kunnen geven over bijvoorbeeld speelbeleid in het algemeen, of om ergens extra aandacht voor te vragen. Vanwege de Corona-maatregelen hebben de flitsgesprekken digitaal of telefonisch plaatsgevonden.

Eerste enquête in 2020: Buitenspelen in IJsselstein!

Flyer buiten spelenVerwijderen van speeltoestellen
De afgelopen jaren zijn in IJsselstein speeltoestellen verwijderd omdat ze onveilig waren. Om ongelukken te voorkomen zijn wij als gemeente wettelijk verplicht de speeltoestellen weg te halen. Er zijn geen nieuwe speeltoestellen teruggeplaatst, omdat wij eerst beleid wilden opstellen. Beleid over hoe de inrichting van de speelruimte in heel IJsselstein eruit moet komen te zien

Nieuwe speeltoestellen
Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft de raad ruim € 400.000,-- beschikbaar gesteld om nieuwe, blijvende speeltoestellen te plaatsen, op speelplekken waar speeltoestellen zijn verwijderd of nog worden verwijderd in 2020. De speelplekken en de keuze van de speeltoestellen wilden wij samen met alle kinderen en volwassenen uit onze stad bepalen.

Waar willen kinderen speeltoestellen in hun wijk? Welke speelbehoefte hebben deze kinderen?
Om deze vragen te beantwoorden en alle inwoners hun mening te laten geven, is de eerste enquête opgesteld en zijn er vier bewonersavonden georganiseerd. Alle inwoners uit IJsselstein, kinderen én volwassenen, waren van harte welkom om de enquête in te vullen en/of aanwezig te zijn bij een van de bewonersavonden. De focus lag hierbij op speelplekken waar in het verleden speeltoestellen zijn verwijderd, of worden verwijderd in 2020.

Resultaten eerste enquête en bewonersavonden
De enquête is maar liefst 1213 keer ingevuld en er waren 84 IJsselsteiners aanwezig tijdens de bewonersavonden! De resultaten zijn door bureau Speelplan, in opdracht van de gemeente, ingezameld en vertaald naar een advies over de herinrichting speelplekken fase.
De rapportage kun je hier lezen: Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein!

Trots!
Het college is ontzettend trots op de resultaten en vooral op de betrokkenheid en de input van onze inwoners. Met deze geweldige resultaten kijkt het college terug op een geslaagde campagne!

Vervolgstappen
In het volgende tekstblok lees je wat er is gebeurd na de eerste enquête: de vervolgstappen en de uitvoering.

Vervolgstappen en uitvoering eerste enquête 2020: herinrichting 16 speelplekken 

Direct na de eerste enquête en bewonersavonden van januari en februari 2020 zijn onderstaande stappen gezet om nieuwe speeltoestellen te plaatsen op speelplekken waar speeltoestellen zijn verwijderd:

 1. Opstellen rapportage waarin de resultaten zijn verwerkt: Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein!
 2. Aansluitend is Speelplan gevraagd om op basis van de resultaten inrichtingsplannen op te stellen. Deze zijn voorgelegd aan college van Burgemeester en Wethouders en ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.
 3. Er zijn per wijk ontwerpen, technische tekeningen en werkomschrijvingen (bestek) opgesteld.
 4. In mei is het aanbestedingstraject opgestart. Dit heeft zes weken in beslag genomen (dat is wettelijk verplicht).
 5. In juni zijn de opdrachten verstrekt.
 6. Begin juli kan gestart worden met het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Kanttekening hierbij blijft dat wij afhankelijk zijn van derden, levertijden en de actualiteiten met betrekking tot corona.

Vertraging
Op het moment dat de bewonersavonden plaatsvonden, hadden wij de verwachting dat de werkzaamheden in juni konden starten. Helaas heeft het traject door de coronacrisis een vertraging van ongeveer vier weken opgelopen.

Uitvoering na eerste enquête: Start Herinrichting speelplekken 2020
De rapportage Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein! geeft advies over de herinrichting van speelplekken waar speeltoestellen zijn verwijderd. De rapportage laat per wijk tien speelplekken zien die door de inwoners het meest zijn gekozen. Voor de eerste drie of vier speelplekken per wijk zijn plannen voor de herinrichting opgesteld. Op deze speelplekken zijn in 2020 nieuwe speeltoestellen geplaatst.

In juli 2020 is gestart het opknappen en herinrichten van vier speelplekken in IJsselstein Noord. Na de zomervakantie (in september 2020) volgden 12 andere speelplekken in IJsselstein Zuid (Zenderpark), West en Centrum.

Welke speelplekken zijn in 2020 heringericht met onder andere nieuwe speeltoestellen?
Hieronder staan per wijk de speelplekken vermeld die in 2020 zijn heringericht (met paginanummer van de rapportage). Één week voor aanvang van de werkzaamheden hebben direct omwonenden van de speelplek een informatiebrief ontvangen.

IJsselstein Noord (Pag. 8)
Op maandag 13 juli 2020 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van vier speelplekken in Noord gestart en in augustus zijn deze speelplekken opgeleverd.

 1. Agaathof (YW-14)
 2. Diamanthof (YO0-2) samen met Ametisthof (YO-03)
 3. Prinses Beatrixlaan/Oranje Nassaulaan (OK-02)
 4. Kameraplein (YO-06)

Na de zomervakantie zijn vanaf 8 september 2020 de werkzaamheden in de andere drie wijken gestart. Deze speelplekken zijn eind november 2020 opgeleverd. 

IJsselstein West (Pag. 12)

 1. Teenschillerpad (Hapkido) (AV-11)
 2. Hoepelmaker (AV-30)
 3. Koperslagerslaan (AV-09)
 4. Ganzen- / Patrijsweide (AV-13)

IJsselstein Zuid (Pag. 16)

 1. Johan Knoopstraat (ZP-02)
 2. Hendrik van Lunterenstraat (ZP-01)
 3. Lange Land West (ZP-55)
 4. Sevenhovenpad (Bloesempad / Bellefleurpad) (ZP12)

IJsselstein Centrum (Pag. 20)

 1. Maximiliaanstraat (NP-01)
 2. Amalia van Solmslaan (KK-04)
 3. Marconilaan / Haanderik (AV-41)
Veelgestelde vragen
Waarom twee enquêtes?

Wij hebben onze inwoners gevraagd om twee enquêtes in te vullen. De eerste was begin dit jaar, de tweede enquête is in juni gestart. Beide enquêtes gaan over buiten spelen in onze gemeente, maar hebben een andere aanleiding en ook een ander resultaat

Enquête 1: “Buiten spelen in IJsselstein!” (januari-februari 2020)

Aanleiding:
In IJsselstein zijn de afgelopen jaren op een aantal speelplekken speeltoestellen verwijderd. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om op paar van deze speelplekken op korte termijn nieuwe speeltoestellen te plaatsen. Begin dit jaar hebben we hiervoor in een enquête naar de mening gevraagd van onze inwoners. U heeft aangegeven welke soort speeltoestellen u graag wit hebben én op welke speelplekken deze geplaatst moeten worden. Hier is massaal op gereageerd. De enquête is maar liefst 1213 keer ingevuld en er waren 84 IJsselsteiners aanwezig tijdens de bewonersavonden! Onze dank hiervoor.

Resultaat: Herinrichting van speelplekken fase 1
De uitkomsten van deze eerste enquête zijn sinds maart bekend. U kunt ze lezen in de rapportage met uitkomsten van de eerste enquête: Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein!

Deze rapportage toont per wijk tien speelplekken aan die door de inwoners het meest zijn gekozen. Voor de top drie van deze tien speelplekken zijn per wijk plannen opgesteld. De opdrachten hiervoor zijn eind juni 2020 verstrekt, en wij verwachten begin juli te kunnen starten met het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in IJsselstein Zuid en Noord. Hierbij zijn we afhankelijk van de levertijden van nieuwe toestellen in verband met corona. Na de zomer volgen IJsselstein West en IJsselstein Centrum.

Enquête 2: “Buitenspelen in de gemeente IJsselstein (nieuw speelruimtebeleidsplan)” (juni 2020)

Aanleiding:
Met het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op een aantal speelplekken per wijk, voorzien we op de korte termijn in de speelbehoefte van kinderen. Nu kunnen we starten met de lange termijn. Hiervoor is het opstellen van een nieuw speelruimtebeleidsplan noodzakelijk. Met een nieuw speelruimtebeleidsplan maken wij duidelijke afspraken over de buitenspeelruimte (de speelplekken) in IJsselstein. Wij vinden het belangrijk dat deze afspraken aansluiten bij de speelbehoeften van kinderen en de wensen en ideeën van onze inwoners. Om deze wensen en ideeën op te halen is de tweede enquête gestart en organiseren we flitsgesprekken. Een flitsgesprek is een persoonlijk gesprek met de beleidsmedewerker over speelruimtebeleid. De tweede enquête kon tot en met maandag 6 juli 2020 ingevuld worden.

Resultaat: Nieuw speelruimtebeleidsplan
In oktober 2020 zijn de uitkomsten van de tweede enquête, met een voorstel voor nieuw op te stellen speelruimtebeleid aan de gemeenteraad aangeboden.
De gemeenteraad heeft 1 oktober 2020 het speelruimtebeleidsplan 2020-2030 vastgesteld en gekozen voor scenario 4 'Overal een goede buurtplek'

Waarom zijn er speeltoestellen weggehaald en zijn er geen speeltoestellen teruggeplaatst?

De gemeente IJsselstein is verplicht om elk jaar de speeltoestellen te laten inspecteren of ze voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Uit veiligheidsinspectie-onderzoek bleek dat een groot aantal speeltoestellen onveilig waren en daarom gerepareerd of verwijderd moet worden. Reparatie van speeltoestellen mag volgens de landelijke veiligheidseisen alleen met originele onderdelen. Omdat veel onderdelen niet meer leverbaar zijn, konden ze niet gerepareerd worden, en daarom zijn deze speeltoestellen verwijderd.

Speeltoestellen worden alleen verwijderd als ze afgeschreven (oud) zijn of onveilig zijn en niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitsnorm voldoen. Dit is niet altijd te zien aan de buitenkant. Het kan zijn dat een speeltoestel er van buiten nog goed uitziet, maar dat het materiaal van binnen of het deel dat in de grond staat, beschadigd is.