Doorfietsroute

De gemeente IJsselstein wil een aantal regionale fietsroutes verbeteren. We doen dit om de stad ook op langere termijn bereikbaar te houden. Zo stimuleren we ook dat onze inwoners sneller de fiets zullen nemen voor de wat grotere afstanden.

Doorfietsroute
Een doorfietsroute is een route waarop fietsers vaker voorrang krijgen op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten. Daartoe verbeteren we bestaande fietsroutes en verbinden we die met elkaar. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt, verbreden we het wegdek waar nodig en brengen we herkenbare belijning, meer wegwijzers en verlichting aan.De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels. Zo kunt u snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets over langere afstanden goed bereikbaar.

Het traject van de doorfietsroute door IJsselstein begint bij het Basiliekpad en loopt aan de zuidkant van de Baronieweg naar de rotonde Hooglandplein. Naast deze rotonde komt een oversteek van de Baronieweg. Via de Parallelweg loopt de route door naar Nieuwegein en verder naar Utrecht. De verwachting is, dat de doorfietsroute eind 2023 klaar is. 

Snelfietsroute IJsselstein - Nieuwegein - Utrecht - Wikipedia

Informatiebijeenkomst 13 april 2022

De provincie Utrecht organiseert een online informatiebijeenkomst over de plannen voor een doorfietsroute door IJsselstein. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 13 april van 20.00 tot 21.00 uur. 

Aanmelden
U krijgt een link toegestuurd wanneer u zich uiterlijk 11 april aanmeldt via doorfietsroute-IJsselstein@provincie-utrecht.nl. Doet u dit a.u.b. onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst 13 april’. 

Meer informatie
Na een presentatie van het voorlopige ontwerp zullen deskundigen uw vragen beantwoorden. Meer informatie vindt u op de website van de provincie . U kunt daar ook uw reactie achterlaten. Bekijk ook de video voor een eerste indruk.

Inwoners binnen de invloedssfeer van de doorfietsroute zijn per brief uitgenodigd.​​​​​

Regionale samenwerkingsovereenkomst

Op 12 juli 2021 ondertekende wethouder Peter Bekker de samenwerkingsovereenkomst voor de doorfietsroute met de naam Vier kanalenroute. Hij deed dat samen met gedeputeerde Schaddelee van de provincie en de wethouders Ellie Eggengoor van Nieuwegein en Lot van Hooijdonk van Utrecht. Lees het volledige persbericht.