Kindcentrum De Minstreel

De gemeente IJsselstein werkt samen met zijn onderwijspartners aan de huisvesting van scholen in IJsselstein. Dit doen we aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP). Dit IHP bevat onder ander een plan voor de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Touwlaan voor de Fatimaschool en de Nicolaasschool. In een nauwe samenwerking met Trinamiek werken wij aan het realiseren van de plannen voor de nieuwe school aan de Touwlaan.

Ontwerp

In opdracht van Trinamiek heeft een ontwerpteam samen met architectenbureau SVP uit Utrecht een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gemaakt. Rondom het gebouw wordt ook een buitenruimte aangelegd voor alle kinderen. Een beschermde plek voor de allerkleinsten en in het groen verwerkte ruimten voor de oudere kinderen. Er wordt voorzien in voldoende fietsenstallingen, een afzonderlijke parkeerplaats en een flexibele Kiss & Ride-zone die ook gebruikt kan worden voor het buiten spelen.
Ontwerp situatietekening Kindcentrum.pdf

Planning en verloop werkzaamheden

Na een succesvolle aanbestedingsprocedure is Burgland Bouw In oktober 2020 gestart met de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een jaar; dus najaar 2021 wordt de oplevering verwacht. De ingebruikname met de kinderen staat gepland voor eind 2021 / begin 2022.