Opnieuw inrichten Noordwesthoek (Hollandse IJsselgebied) IJsselstein

De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer praten over het opnieuw inrichten van de Noordwesthoek van IJsselstein, het Hollandse IJsselgebied. Dit gebied zal veranderen in een aantrekkelijk gebied om te ontspannen en/of vermaak met bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen en fietsen én ondernemen.

Met het opnieuw inrichten van de Noordwesthoek kunnen mensen genieten van het lekker buiten (bezig) zijn. De afgelopen jaren is er al een nieuw fietspad, het Marrepad, aangelegd tussen Marnemoende en de Nedereindseweg en het IJsselsteinse bos is uitgebreid. Én er komt nog meer bos: een compensatie bos van 40 ha (nieuw bos, voor bos dat ergens anders in de provincie is gekapt). Een bos met open stroken en natuurvriendelijke oevers en een netwerk van paden om te wandelen langs en door toekomstig natuurschoon. 
Dan blijft er 16 ha over voor ontspannende en/of leerzame activiteiten. Hiervoor worden ondernemers met een open inschrijving uitgenodigd om zich hier te vestigen. Activiteiten of ondernemingen die mogelijk zijn: een hotel, horeca, landschapscamping, stadsboerderij, buiten- en binnen activiteiten, speelbos, landmarkt/-winkel en/of visvijver.
 

Procedure en participatie
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 4 oktober jl. het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Dit is nu voorgelegd aan de provincie Utrecht, het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD regio Utrecht. Het Masterplan oktober 2018 diende als basis voor dit voorontwerp bestemmingsplan.
  • ​​​​​​​Presentatie ontwikkelingen Noordwesthoek door Staatsbosbeheer in Commissie Ruimte, punt 5 van de agenda. 
  • We verwachten dat het college in januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan kan vaststellen en het dan ter inzage leggen voor belanghebbenden en belangstellenden. Iedereen, die dat wil, kan een zienswijze indienen.
  • Aansluitend hier aan starten de gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer gezamenlijk de participatie met aanwonenden en belanghebbenden voor de uitwerking van de nieuwe inrichting van het gebied. 
  • In de zomer 2023 verwacht het college aan de gemeenteraad hun besluit te kunnen vragen op het nieuwe bestemmingsplan.
  • Start opnieuw inrichten Noordwesthoek in 2024.