Opnieuw inrichten Parklaan

Op 11 oktober starten we met het opnieuw inrichten van de Parklaan. Stenen er uit en meer groen in de straat.
En tegelijkertijd problemen met de riolering aanpakken en de Parklaan meer verkeersveilig maken.

Impressie Parklaan

Waarom opnieuw inrichten?
  • De Parklaan is voor het grootste deel vol gelegd met straatstenen. We hebben steeds vaker te maken met heftige regenbuien en hete zomers. Met meer groen in de straat kan de warmte verminderd worden en de straat voelt daardoor koeler. Daarnaast zorgen de nieuwe groenvakken en het groen ervoor dat het regenwater in de grond kan zakken waardoor geen wateroverlast ontstaat;
  • Om onze stad voor te bereiden op het veranderende klimaat is vanuit de Rijksoverheid een subsidie ontvangen om de Parklaan te vergroenen;
  • Verhelpen verzakking diverse huisaansluitingen van de riolering;
  • Aanpakken verkeersveiligheid oversteek Arizonahof/Dakotahof. 
  • Verminderen hoge onderhoudskosten aan bestaande en verhoogde groenvakken aan de oostzijde van de Parklaan.  
Wat is het plan?
  • De aansluitingen op het riool bij diverse huizen vervangen. Meerdere aansluitingen zijn verzakt en om toekomstige problemen te voorkomen vervangen van deze koppelstukken. 
  • In het kader van klimaatadaptatie*  nieuwe plantenvakken aanleggen of uitbreiden van al bestaand groen. Dit kan door het opheffen van ruim 1.100 m2 aan straatstenen en stoeptegels en omvormen naar groenvakken. Door groenvakken aan beide zijdes van de Parklaan maken we één mooi sfeerbeeld. 
  • We verwijderen de stalen randen rond de bestaande plantvakken aan de oostzijde van de Parklaan en verlagen deze plantenvakken tot de hoogte van de straat. Rond de nieuwe plantvakken komt een opsluitband te liggen zodat regenwater de plantvakken in  kan stromen. Om het plantenvak te kunnen verlagen moeten vier bomen verwijderd worden. In de plaats hiervan komen vier nieuwe bomen. 
  • Aanpakken van de verkeersveiligheid door de oversteek van het Arizonahof/Dakotahof meer te benadrukken. Dit doen we door nieuwe en rode klinkers op de oversteekplaats te leggen en twee punaises aan te leggen zodat automobilisten hun snelheid moeten minderen. 

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met hete zomers en/of heftige regenbuien. We moeten ons daarop voorbereiden. De omgeving aanpassen en je voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie.

Welke beplanting komt er?

De planten en bomen komen in groenvakken. Bewust kiezen we voor verschillende soorten planten om zo een goed leefklimaat voor insecten en vogels te maken. 
Bewoners zijn in de gelegenheid gesteld hun voorkeur uit te spreken. Op dit moment werken we dit uit. Begin oktober kunnen we aan de bewoners van de Parklaan bekend maken welke beplanting er komt.