Doorfietsroute

Voor meer informatie over de doorfietsroute 'de vier kanalenroute' Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein klik hier voor de website van de provincie met een interactieve kaart om de route te bekijken.
Of bekijk het filmpje voor een eerste indruk.


Snelfietsroute IJsselstein - Nieuwegein - Utrecht - Wikipedia

In de mobiliteitsvisie IJsselstein, gezond op weg naar 2030 staat beschreven dat we een aantal regionale fietsroutes willen verbeteren. Wanneer steeds meer mensen de fiets pakken, blijft IJsselstein ook op de lange termijn bereikbaar. Fietsen is goed voor de eigen gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving.
Met de doorfietsroute krijgen fietsers meer ruimte, krijgen ze vaker voorrang bij oversteken en kunnen beter doorfietsen. Zo wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. De doorfietsroute begint bij het Basiliekpad en loopt aan de zuidkant van de Baronieweg naar de rotonde Hooglandplein. Naast deze rotonde wordt een oversteek van de Baronieweg gerealiseerd. Via de Parallelweg loopt de route door naar Nieuwegein.
Het komend jaar wordt benut om het voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de aanbesteding, die in 2022 zal plaatsvinden. Eind 2023 is de route klaar. 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Vier Kanalenroute

Op 12 juli heeft wethouder Peter Bekker namens IJsselstein de samenwerkingsovereenkomst voor de Vier kanalenroute getekend.  De overeenkomst is ook getekend door gedeputeerde Schaddelee van de provincie, wethouder Ellie Eggengoor van Nieuwegein en Lot van Hooijdonk van Utrecht, waarmee formeel besloten is om tot aanleg van de doorfietsroute over te gaan.
Lees het persbericht.
Vier kanalen doorfietsroute