Verkenning ontwikkeling Zendmastlocatie

Op het perceel onder de Gerbrandytoren (groengebied tussen Hoge Biezendijk, Energieweg en Nijverheidsweg) verkent de gemeente IJsselstein samen met een projectontwikkelaar de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen.

Dit betreft  een verkenning voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van vooral starters, maar ook andere doelgroepen zoals arbeids-)migranten en spoedzoekers. Deze locatie heeft als werktitel ‘Zendmastlocatie’. 
Aansluitend aan mogelijke woningbouw is dit gebied ook gekenmerkt als zoeklocatie voor een zonneveld en wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van een parkeerplaats voor vrachtwagens.

Bestemmingsplan, Kadaster en nota Bouwhoogten.

Voor woningbouw is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen.
Voor informatie over de kadastrale percelen raaden wij kadastralekaart.com aan
Hier leest u de nota Bouwhoogten