Verkenning ontwikkeling Zendmastlocatie

Op het perceel onder de Gerbrandytoren (groengebied tussen Hoge Biezendijk, Energieweg en Nijverheidsweg) verkent de gemeente IJsselstein samen met een projectontwikkelaar de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen.

Dit betreft  een verkenning voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van vooral starters, maar ook andere doelgroepen zoals arbeids-)migranten en spoedzoekers. Deze locatie heeft als werktitel ‘Zendmastlocatie’. 
Aansluitend aan mogelijke woningbouw is dit gebied ook gekenmerkt als zoeklocatie voor een zonneveld en wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van een parkeerplaats voor vrachtwagens.

Tijdspad

Wij verwachten na de zomer van 2021 de resultaten en een vervolgperspectief met de gemeenteraad te kunnen delen. Idealiter zullen we in 2022 toewerken naar een wijziging van het bestemmingsplan.