Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en wordt herontwikkeld tot woonbestemming.

Op woensdag 5 oktober is de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige LTS aan de mr. A. Spainkstraat getekend. Wethouder Edwin Tas: ‘We zijn blij dat projectontwikkelaar Claver Real Estate deze klus gaat uitvoeren. Claver is gespecialiseerd in bestaande panden te herontwikkelen waarbij waardevolle elementen van de voormalige school, zoals de gevelversiering op de zijgevels en de entree, behouden blijven. Het zal een mooie nieuwe woonplek worden voor mensen die op zoek zijn naar betaalbare, kwalitatieve woonruimte. Het ontwerp biedt veilig en levensloopgeschikt wonen met veel privacy. Tegelijkertijd biedt het de voordelen van samen wonen, bedoeld voor jong en oud. Mensen die een sociale betrokkenheid hebben bij hun woonomgeving.”

Het hoofdgebouw en de voormalige gymzaal worden zorgvuldig ingericht met 25 studio’s, appartementen en grondgebonden woningen waarbij de bestaande karakteristieke gangen, trappenhallen en klaslokalen worden behouden. Op de begane grond komt een gemeenschappelijke ruimte met uitzicht over de groene voortuin. Hier kunnen de bewoners en hun bezoekers elkaar ontmoeten. De tuin wordt ingericht met verschillende soorten planten. Ook komt er onder andere een jeu de boules baan en verschillende zit-/speelelementen, waardoor het een semi-openbare ontmoetingsplek wordt voor buurt en bewoners. Uiteraard wordt de definitieve inrichting met de buurt besproken om een plek te creëren waar iedereen gelukkig van kan worden. 

Bekijk een impressie op de website van Claver.

Meer informatie

Het raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2021 en het  Cultuurhistorisch onderzoek en het Programma van Eisen leest u hier.

Voorontwerp bestemmingsplan

Om de voormalige LTS een nieuwe bestemming te geven is het noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen. Wij volgen hiervoor de wettelijke procedure.
Het voorontwerpbestemmingsplan is als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl .  Het IDN-nummer van het plan is NL.IMRO.0353.MrAbbinkSpaink36-Vo01 of bij het adres in vullen: mr abbink spaink 36.

Reacties op voorontwerpbestemmingsplan
De termijn om een reachte  op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen is inmiddels verlopen.
Binnengekomen reacties worden nu beoordeeld. Het voornemen is in het eerste kwartaal van 2023 een besluit te nemen. Degenen die een reactie hebben ingediend, ontvangen hiervan bericht. Ook verspreiden wij een nieuwsbrief aan omwonenden. Vervolgens leggen burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage. Wij verwachten het ontwerpbestemmingsplan in mei/juni 2023 aan de raad voor te leggen voor besluitvorming. Bij een positief besluit kunnen de verbouwactiviteiten dan einde 2023 starten.
 

Nieuwsbrieven / Burgerparticipatie

Ontwikkelaar Claver Estate betrekt omwonenden (burgerparticipatie) bij de herontwikkeling van de voormalige LTS. Er is een klankbordgroep gevormd als spreekbuis voor alle omwonenden. Het voorontwerpbestemmingsplan is één van de punten die Claver met de klankbordgroep bespreekt. Eerder is er een nieuwsbrief verspreid en op 18 oktober een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

Nieuwsbrief ontwikkelaar januari 2023
Presentatie getoond op informatiebijeenkomst voor bewoners 18 oktober 2022
Nieuwsbrief oktober 2022
Nieuwsbrief augustus 2022
Nieuwsbrief augustus 2021