10 maart, hulp in de vorm van kleding, etc.

Veel mensen bieden hulp aan in de vorm van kleding, spullen en dergelijke. Hartverwarmend.

Zodra we zicht hebben op de samenstelling van de groep vluchtelingen die we te gast krijgen, zal de gemeente een gerichte uitvraag doen en een beroep doen op de hulpvaardigheid van onze inwoners en bedrijven. Wij maken dit bekend via deze webpagina en social media. Tot dan verzoeken wij een ieder vriendelijk om goederen nog even thuis te houden.