Blog Oekraïne

Heeft u vragen over dit blog, neem dan telefonisch contact op met 14 030 of mail naar samenvooroekraine@ijsselstein.nl. Onderaan deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en verwijzingen naar andere informatiebronnen.

7 april

Op dit moment verblijven 95 Oekraïense vluchtelingen in IJsselstein, waarvan ongeveer de helft in De Wenteltrap. De volle opvangcapaciteit van De Wenteltrap is daarmee benut. Dankzij de inzet van gastgezinnen, Vluchtelingenwerk en Stichting Pulse met haar vrijwilligers en een kerk verloopt de opvang voorspoedig. Het onderwijs in IJsselstein organiseert zich om de kinderen onderwijs te bieden. Ook worden de mensen begeleid bij het zoeken naar werk. Hoe lang de opvang gaat duren, zal voornamelijk afhangen van de ontwikkelingen in Oekraïne. We gaan er vanuit dat we voor langere tijd opvang zullen bieden. Op dit moment is er geen noodzaak om meer vluchtelingen te gaan opvangen, maar dat kan in de toekomst veranderen.

28 maart

Het maandelijks testen van ons luchtalarm kan zorgen voor angst en onrust bij Oekraïense vluchtelingen. Help je mee ze erop voor te bereiden? Sirenes klinken op maandag 4 april om 12.00 uur. Meer informatie in vier talen vind je hier (pdf).

De Wenteltrap herbergt nu 45 vluchtelingen. Zij zijn vandaag ter plaatse door de gemeente geregistreerd. Nog eens 38 mensen zijn in gastgezinnen opgevangen.

25 maart

Sinds donderdag 24 maart vangt de gemeente IJsselstein een eerste groep vluchtelingen op in De Wenteltrap. Het gaat om 19 vrouwen, kinderen en mannen. Er zijn voorlopig voldoende kleding, spullen en levensmiddelen dankzij de donaties van inwoners en bedrijven. Elders in de gemeente worden momenteel nog ongeveer 35 vluchtelingen opgevangen. De verwachting is dat deze aantallen zullen stijgen. In De Wenteltrap vangt de gemeente mensen op die via de veiligheidsregio worden doorverwezen. In totaal is er plek voor 50 mensen.

19 maart

Gewoon overdonderd zijn we door al die inwoners die in enkele uren tijd zoveel van de gevraagde spullen kwamen doneren bij De Wenteltrap aan de Baden Powelweg 3. Dank, dank, dank! Zoals het er nu naar uit ziet, hebben we alles om de vluchtelingen een warm welkom te heten. Op Facebook en Twitter laten we een paar impressies zien van wat we met elkaar verzameld hebben. U kunt geen spullen meer brengen.

18 maart - Oproep inzameling spullen voor vluchtelingen

U kunt op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 13.00 uur de volgende spullen afgeven voor de vluchtelingen in De Wenteltrap aan de Baden Powellweg 3. Er is specifiek behoefte aan: babykleding, campingbedjes met matras, kinderledikanten met matras (verstelbaar), beddengoed voor kinderen, kinderstoelen (voor aan tafel), aankleedkussens, tekenmaterialen, boekjes, knuffels, speelgoed en spelletjes enhanddoeken en washandjes. Alles compleet, schoon en heel. Uw bijdrage wordt ingenomen door vrijwilligers via Stichting Pulse. 

Overige spullen
Een aantal IJsselsteinse ondernemers zet alles op alles om op korte termijn meubels, huishoudelijke apparatuur, toiletartikelen en levensmiddelen te leveren. Het Cals College stelt een aantal laptops beschikbaar. Bij de Kringloopwinkel kunnen vluchtelingen terecht voor kleding.

Meer informatie
Voor vragen belt u de gemeente via 14 030 of u stuurt een mailtje naar samenvooroekraine@ijsselstein.nl. Kijk elders op deze pagina voor meer en actuele informatie over de opvang van vluchtelingen in IJsselstein.

18 maart

We verwachten De Wenteltrap woensdag 23 maart in gereedheid te hebben voor de opvang van vluchtelingen. Vandaag worden bedden en de nodige apparatuur geleverd en gemonteerd. In samenwerking met Stichting Pulse zetten zich vrijwilligers in op de locatie.Tot nu toe en voor zover bekend zijn 14 vluchtelingen bij gastgezinnen opgevangen en zijn er 15 mensen onderweg naar IJsselstein. Voor een deel van hen zorgt de Pauluskerk.

17 maart

Het Rode Kruis heeft een WhapsApp-hulplijn geopend voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Het nummer is 06 48 15 80 53. Het Rode Kruis heeft ook een Nederlandstalige informatielijn voor mensen die hulp vragen of willen aanbieden. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar tusssen 9.00 en 21.00 uur op nummer 070 44 55 888.

15 maart

Diverse IJsselsteinse ondernemers zetten zich in om De Wenteltrap tijdig te voorzien van bedden, meubels, witgoed en persoonlijke verzorgingsmiddelen en om de nodige technische aanpassingen te doen. Dankzij de inzet van velen hopen we de opvanglocatie vrijdag 18 maart gereed te hebben. Indien ons de tijd gegund is - vóór de komst van vluchtelingen - organiseren we een inloopmoment voor direct omwonenden, raadsleden, samenwerkende instanties en pers. We zullen pas op het laatste moment horen wanneer IJsselstein vluchtelingen zal ontvangen. We maken ons op voor een langere opvangperiode en kijken voor de toekomst ook naar andere mogelijke opvanglocaties. De hulp van de hele stad zal nodig blijven.

11 maart

Maatschappelijke organisaties bereiden zich de komende dagen met de gemeente voor op de komst van vluchtelingen naar IJsselstein. Scholen denken na hoe zij kinderen kunnen opnemen, huisartsen en kerken prepareren zich en Pulse coördineert vrijwilligers, samenwerkend met Vluchtelingenwerk. Vandaag helpt scouting Nico Steenbeekgroep mee om de opvanglocatie op te ruimen en houdt de brandweer een veiligheidsinspectie. IJsselstein verbindt zich om mensen die het geweld ontvluchten een veilig tijdelijk thuis te bieden.

De gemeente adviseert om vluchtelingenopvang in handen te laten van de daarvoor bedoelde organisaties.

10 maart

Veel mensen bieden hulp aan in de vorm van kleding, spullen en dergelijke. Hartverwarmend. Zodra we zicht hebben op de samenstelling van de groep vluchtelingen die we te gast krijgen, zal de gemeente een gerichte uitvraag doen en een beroep doen op de hulpvaardigheid van onze inwoners en bedrijven. Wij maken dit bekend via deze webpagina en social media. Tot dan verzoeken wij een ieder vriendelijk om goederen nog even thuis te houden.

9 maart

IJsselstein bereidt zich voor op komst van vluchtelingen uit Oekraine en brengt voormalig pand basisschool De Wenteltrap in gereedheid voor opvang. U kunt bij de gemeente terecht met uw vragen en hulpaanbod. Lees het hele bericht hier.

Vragen en antwoorden

Bijgewerkt op 21 maart.

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in IJsselstein. We werken deze pagina regelmatig bij.
Kijk ook op de pagina Veelgestelde vragen van de Veiligheidsregio Utrecht of Vluchtelingenwerk Nederland.

Wat doet de gemeente?
De gemeente IJsselstein brengt sinds 9 maart het voormalige pand van basisschool De Wenteltrap aan de Baden Powellweg in gereedheid voor de opvang van 50 volwassenen en kinderen. Onder leiding van de burgemeester leidt een speciaal team dit in goede banen, waaronder de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en de regie op de gang van zaken tijdens de opvang. De gemeente wordt geholpen door tal van vrijwilligers, bedrijven en organisaties uit IJsselstein. Wij verwachten vanaf 24 maart de eerste vluchtelingen te kunnen ontvangen.

Hoe is de groep samengesteld?
Wij verwachten dat de groep vluchtelingen voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?
Dat hangt af van de ontwikkelingen in het oorlogsgebied. Wij hebben De Wenteltrap zo ingericht, dat 50 Oekraïense vluchtelingen er langere tijd kunnen blijven wonen, als dat nodig is. Het verblijf is tijdelijk. Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 180 dagen in Nederland blijven in de vrije termijn. Zij hoeven niet direct asiel aan te vragen en zich ook niet te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit hoeft ook niet als het visum is verlopen. Meer informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (NID).

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?
In IJsselstein coördineert welzijnsorganisatie Pulse het vrijwilligerswerk voor de opvang van vluchtelingen. U kunt zich tijdens kantooruren aanmelden via 030 – 68 68 030.

Kan ik spullen doneren?
Zaterdag 19 maart hebben veel inwoners spullen gebracht, met name voor kinderen. Samenwerkende supermarkten doneerden levensmiddelen en met hulp van een aantal IJsselsteinse bedrijven ontvingen we meubels en apparatuur en hulp bij technische aanpassingen op de opvanglocatie. Er is vooralsnog voldoende.
In Nederland zijn diverse lokale initiatieven die spullen verzamelen en naar Oekraïne en of buurlanden brengen. Een overzicht vindt u op de website van Vluchtelingenwerk Nederland. 

Ik wil een initiatief starten met onze inwoners. Wat kan ik doen?
Meld uw initiatief aan bij Vluchtelingenwerk Nederland. Zo wordt uw initiatief ook bekend bij de afdeling Vluchtelingenwerk in IJsselstein. U kunt uw lokale initiatief ook aanmelden via samenvooroekraine@ijsselstein.nl.

Verleent u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen?
Maakt u dan een afspraak om de vluchtelingen te registreren bij de gemeente en in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Registratie is nodig om voorzieningen, die voor u en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar ook over andere voorzieningen. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via 14 030 of een afspraak maken voor immigratie/vestiging vanuit buitenland, via onze website. Vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocatie De Wenteltrap worden ter plaatse geregistreerd.

Voor de inschrijving moeten de identiteit en de nationaliteit van de vluchteling kunnen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld met een Oekraïens paspoort of een Oekraïense nationale identiteitskaart. Ook zogenaamde derdelanders met een geldige verblijfsvergunning voor Oekraine kunnen zich inschrijven. Het gaat dan om personen die: een andere nationaliteit bezitten dan de Oekraïense; hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen; kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige (tijdelijke of permanente) Oekraïense verblijfsvergunning. Kinderen die binnen gezinsverband meereizen, kunnen ook zonder documenten ingeschreven worden. Personen die niet beschikken over documenten om de identiteit en nationaliteit vast te stellen, kunnen op dit moment nog niet worden ingeschreven. Voor deze groepen personen volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven, staat het vrij te logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Het  is van belang dat u zich als gastgezin realiseert waar u aan begint. We weten bijvoorbeeld niet hoelang de oorlog gaat duren en hoelang mensen opvang nodig hebben. Daarom raden veel burgemeesters in Nederland de particuliere opvang van vluchtelingen af. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen en bemiddelt daarin. Op hun website staan tien tips voor gastgezinnen.

Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering als ik vluchtelingen wil opvangen?
Het antwoord op deze en andere vragen die met bijstandsuitkeringen te maken hebben, vindt u op de website van WIL.

Waar moet ik rekening meehouden als het om zorg en ondersteuning gaat?
Het landelijk expertisecentrum Pharos   geeft informatie aan hulpverleners en vrijwilligers over hoe de zorg georganiseerd is en tips waar zij op moeten letten.

Hoe communiceer ik met kinderen als we elkaars taal niet spreken?
Op internet vind je diverse printbare 'praatplaten' met eenvoudige afbeeldingen met de betekenis in het Oekraïens, Engels of Nederlands. Kijk bijvoorbeeld op Touchtotell, Tobiidynavox of hier op Google Drive. Ook praktisch in de communicatie met volwassenen als je Google Translate niet bij de hand hebt.

Is er ook informatie in het Oekraïens?
Het Rode Kruis heeft een WhapsApp-hulplijn geopend voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Het nummer is 06 48 15 80 53. Kijk ook onder Belangrijke links.

Is de omgeving op de hoogte?
De gemeente heeft de inwoners, bedrijven en organisaties in de directe nabijheid van de opvanglocatie per brief of e-mail op de hoogte gesteld van de opvang van vluchtelingen. 

Ik vind het antwoord op mijn vraag niet. Wat kan ik doen?
Misschien vindt u de gewenste informatie via een van de andere links op deze pagina. U kunt ook de gemeente bellen via 14 030 of een mailtje sturen naar samenvooroekraine@ijsselstein.nl. Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige informatielijn voor mensen die hulp vragen of willen aanbieden. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar tusssen 9.00 en 21.00 uur op nummer 070 44 55 888.

Belangrijke links
  • Het Rode Kruis heeft via Whatsapp een hulplijn in het Oekraïens  en Russisch. (update 23 maart)
  • RefugeeHelp is het online, meertalige startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland. (update 18 maart)
  • Ook bij de Veiligheidsregio Utrecht kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen over de opvang van vluchtelingen.
  • Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel CoMensha  heeft samen met enkele  hulporganisaties in drie talen een flyer ontwikkeld die vluchtelingen waarschuwt voor de gevaren tijdens hun vlucht.
  • Particulieren die opvang aanbieden, kunnen zich melden bij de organisatie takecarebnb.org. Het knooppunt informatie Oekraïne (KIO), dat bemenst wordt vanuit de veiligheidsregio’s, verzorgt de matching tussen vluchtelingen en locaties.
  • Verschillende dierenhulporganisaties hebben gezamenlijk een meldpunt opgericht voor hulp aan vluchtelingen met huisdieren.