Nederlander worden

De naturalisatieceremonie is verplicht voor mensen van 16 jaar en ouder die de Nederlandse nationaliteit krijgen. Kom binnen 1 jaar na de beslissing naar de naturalisatieceremonie. Bij de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.

U krijgt niet automatisch een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten vraagt u apart bij ons aan. Dit kan nadat u Nederlander bent geworden.

Plan uw afspraak in

Hoe werkt het
  • Neem telefonisch contact op met Burgerlijke stand via 14 030.

U wilt de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dat kan op twee manieren:

  • de naturalisatieprocedure
  • de optieprocedure

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag voor naturalisatie. De gemeente beslist over de optieprocedure. Minderjarige kinderen kunnen alleen met een ouder mee naturaliseren.

Meer weten

Kijk voor de uitgebreide regels op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).