Verzoek tot adres onderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet, of niet meer, woont? Dan kunt u bij de gemeente een adresonderzoek aanvragen. De gemeente start dan een onderzoek en probeert erachter te komen waar deze persoon nu verblijft.

De gemeente mag wettelijk gezien de persoon niet van uw adres uitschrijven. Dat kan alleen als de betrokkene zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat de gemeente na het onderzoek weet wat het (nieuwe) adres van die persoon is. Een adresonderzoek is grondig, en kan enkele maanden in beslag nemen.

Op basis van uw verklaring maakt de gemeente een aantekening in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarin staat dat het adres van de door u opgegeven persoon in onderzoek is. 
Dan kan het nog steeds gebeuren dat u post ontvangt die voor die persoon bedoeld is.

Hoe werkt het
  • Stuur het aanvraagformulier met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemeente IJsselstein; afdeling Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein;
  • Gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar hier niet woont;
  • De verblijfplaats waar de betrokkene eventueel kan verblijven;
  • Bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar of huurder bent van de woning;
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs.