Wonen en leefomgeving

 • Veiligheid

  Bekijk wat u zelf kunt doen en wat wij doen om de veiligheid in IJsselstein te verbeteren.

 • Gemeentelijke belastingen

  Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

 • Klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Voor een toekomst- én klimaatbestendig IJsselstein zet de gemeente in op klimaatadaptatie.

 • Energie en Duurzaamheid

  Voor een blijvend mooi, gezond en toekomstbestendig IJsselstein moet de gemeente IJsselstein de komende jaren aan de slag. Aandacht voor energie is daarbij heel belangrijk.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Deze wet gaat op 1 juli 2022 in.

 • Toekomstperspectief

  Op deze pagina vind je alle informatie over het proces van het Toekomstperspectief 2040: een brede raadpleging en dialoog met de stad over de toekomst van IJsselstein.

 • Het initiatievenbudget

  Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een online een aanvragen indienen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage. 

 • Starterslening

  Woont u in IJsselstein en koopt u uw eerste woning? De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning.

 • Urgentie aanvragen

  Bent u dringend op zoek naar een woning in IJsselstein? Vraag een urgentieververklaring aan bij het Vierde Huis. Zij behandelen de urgentie aanvragen voor de gemeente IJsselstein.

 • Onderhoud Openbaar Groen

  IJsselstein is een stad met een groen karakter. Onze stad telt zo’n 16.000 bomen (incl. unieke fruitbomen collectie), 1,3 miljoen m2 gras en vele hagen, heesters en bloemenweides. Dit willen we graag behouden.

 • Gladheidbestrijding

  In IJsselstein zorgt Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voor de gladheidsbestrijding. Hiermee willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

 • Hondenbeleid

  Lekker naar buiten met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. Daarom zijn er regels vastgesteld.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u eerst controleren waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond.

 • Verhuur volkstuinen

  De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2. Op dit moment zijn er geen volkstuinen vrij.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.