Wonen en leefomgeving

 • Duurzaamheid

  Energietransitie De gemeente IJsselstein heeft alle inwoners en lokale ondernemers in december uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over de locatie van windmolens en/of zonnevelden in IJsselstein. Hier is door velen gehoor aan gegeven. Onze dank hiervoor. De gemeente organiseert als volgende stap een digitale bijeenkomst op maandag 11 januari 2021.

 • Gemeentelijke belastingen

  Belastingen Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

 • Afvalstoffenheffing

  Belastingen Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Hondenbelasting

  Hondenbelasting Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting.

 • Waardering Onroerende zaken (WOZ)

  WozWaarde Iedere gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks alle onroerende zaken te waarderen.

 • Kwijtschelding

  InformatieEnBetalen Kunt u de gemeentelijke lasten niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Gladheidbestrijding

  Gladheid In IJsselstein zorgt Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voor de gladheidsbestrijding. Hiermee willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

 • Starterslening

  KopenEnHuren U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning. Lees hier hoe de starterslening werkt.

 • Woning zoeken urgentieverklaring

  Huis Woningzoekenden in de gemeente IJsselstein kunnen bij Het Vierde Huis terecht voor kans-adviesgesprekken voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

 • Verhuur volkstuinen

  InEnOmUwHuis De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.