Wonen en leefomgeving

 • Klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Voor een toekomst- én klimaatbestendig IJsselstein zet de gemeente in op klimaatadaptatie.

 • Gemeentelijke belastingen

  Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting.

 • Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  Iedere gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks alle onroerende zaken te waarderen.

 • Kwijtschelding

  Kunt u de gemeentelijke lasten niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Gladheidbestrijding

  In IJsselstein zorgt Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voor de gladheidsbestrijding. Hiermee willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

 • Starterslening

  U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning.

 • Woning zoeken urgentieverklaring

  Woningzoekenden in de gemeente IJsselstein kunnen bij Het Vierde Huis terecht voor kans-adviesgesprekken voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

 • Verhuur volkstuinen

  De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2. Op dit moment zijn er geen volkstuinen vrij.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.

 • Het initiatievenbudget

  Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een online een aanvragen indienen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage.

 • Onderhoud Openbaar Groen

  IJsselstein is een stad met een groen karakter. Onze stad telt zo’n 16.000 bomen (waaronder een unieke fruitbomencollectie), 1,3 miljoen m2 gras en vele hagen, heesters en bloemenweides. Hier hechten we grote waarde aan en we willen dit ook graag behouden.

 • Veiligheid

  Bekijk wat u zelf kunt doen en wat wij doen om de veiligheid in IJsselstein te verbeteren.

 • Duurzaamheid en Energiebesparing

  Voor een blijvend mooi, gezond en toekomstbestendig IJsselstein moet de gemeente IJsselstein de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van de stad en haar omgeving.

 • Water en Riool

  Goed omgaan met (regen)water en het onderhouden van het riool horen ook bij het goed onderhouden van uw woning. Hebt u water in uw kelder, kruipruimte of tuin? Dat kan komen door te hoog grondwater of door water uit het riool.

 • Toekomstperspectief

  Op deze pagina vind je alle informatie over het proces van het Toekomstperspectief 2040: een brede raadpleging en dialoog met de stad over de toekomst van IJsselstein.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Deze wet gaat op 1 juli 2022 in.