Wonen en leefomgeving

 • Gemeentelijke belastingen

  Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting.

 • Waardering Onroerende zaken (WOZ)

  Iedere gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks alle onroerende zaken te waarderen.

 • Kwijtschelding

  Kunt u de gemeentelijke lasten niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Gladheidbestrijding

  In IJsselstein zorgt Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voor de gladheidsbestrijding. Hiermee willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

 • Starterslening

  U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning.

 • Woning zoeken urgentieverklaring

  Woningzoekenden in de gemeente IJsselstein kunnen bij Het Vierde Huis terecht voor kans-adviesgesprekken voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

 • Verhuur volkstuinen

  De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2. Op dit moment zijn er geen volkstuinen vrij.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.

 • Het initiatievenbudget

  Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen.