Onze publieksbalies zijn donderdag 25 en vrijdag 26 februari gesloten vanwege ICT-onderhoud. U kunt deze dagen geen balieproducten aanvragen of ophalen, en u kunt geen afspraak maken (zowel digitaal als telefonisch). Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Wonen en leefomgeving

 • Gemeentelijke belastingen

  Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting.

 • Waardering Onroerende zaken (WOZ)

  Iedere gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks alle onroerende zaken te waarderen.

 • Kwijtschelding

  Kunt u de gemeentelijke lasten niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Gladheidbestrijding

  In IJsselstein zorgt Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voor de gladheidsbestrijding. Hiermee willen we de verkeersveiligheid waarborgen.

 • Starterslening

  U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning. Lees hier hoe de starterslening werkt.

 • Woning zoeken urgentieverklaring

  Woningzoekenden in de gemeente IJsselstein kunnen bij Het Vierde Huis terecht voor kans-adviesgesprekken voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

 • Verhuur volkstuinen

  De gemeente beheert het volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk en verhuurt volkstuinen van ongeveer 100 m2.

 • Nee- Nee sticker of Nee- Ja sticker

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, kunt u een gratis sticker ophalen bij het stadhuis.

 • Het initiatievenbudget

  Heb je een idee of initiatief voor IJsselstein? Een project waar uw buurt, straat, wijk of de hele gemeente iets aan heeft? Draagt het bij aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt je een bijdrage aanvragen voor uw initiatief bij de gemeente.