Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Wilt u weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend? Meer informatie krijgt u via de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

U ontvangt jaarlijks in februari een aanslag als u gebruiker bent van een woning (maar ook woonwagen of zomerhuis) waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan. Voor de hoogte van de aanslag wordt gekeken of sprake is van een eenpersoonshuishouden of een huishouden met twee of meer personen.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • bezwaar maken;
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.
Contact BSR

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE TielLogo BSR

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl