Gemeentelijke belastingen

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

Voor onze gemeente behandelt BSR de volgende belastingen:

  • de onroerende-zaakbelasting
  • de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
  • de rioolheffing
  • de hondenbelasting

U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen. Daarnaast int BSR de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone Binnenstad). De overige gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de leges, de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden worden door de gemeente zelf uitgevoerd.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

Bezwaar overige belastingen

Heeft u bezwaar tegen de leges, de lijkbezorgingsrechten of de marktgelden? Dien binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag in. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook de aanslag waar het om gaat als bijlage mee.

Online bezwaar indienen

Of schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag.

Meer informatie 

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04BSR

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl