Gemeentelijke belastingen

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) heft en vordert onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Afvalverwijdering Rivierengebied (Avri) en verschillende gemeenten. De BSR voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor al uw gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.
Contact BSR

BSRBezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl