Gemeentelijke belastingen

Een aantal gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Dit is een samenwerkingsverband van tien overheidsorganisaties. Voor onze gemeente behandelt BSR de volgende belastingen: de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, de rioolheffing en de hondenbelasting. U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen. Daarnaast int BSR de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone Binnenstad).

Ook de parkeerbelastingen worden behandeld door een externe organisatie: P1. Die organisatie behandelt ook bezwaarschriften.

De overige gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de leges, de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden worden door de gemeente zelf uitgevoerd.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

Bezwaar overige belastingen

Heeft u bezwaar tegen de leges, de lijkbezorgingsrechten of de marktgelden? Dien binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag in. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

  1. Schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag.
  2. Vul online uw bezwaar in. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook de aanslag waar het om gaat als bijlage mee. 
Contact BSR

Logo BSRBezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl

Contact P1

Postadres: Postbus 97812, 2509 GE Den Haag
Telefonisch: 088- 126 14 60P1
E-mail: parkeerserviceijsselstein@p1.nl
Website: ijsselstein.parkeer.nl

Meer lezen over parkeren