Gemeentelijke belastingen

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) heft en vordert onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Afvalverwijdering Rivierengebied (Avri) en verschillende gemeenten. De BSR voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor al uw gemeentelijke belastingen.

Stelselwijziging Rioolheffing in 2021

In januari heeft de gemeenteraad besloten om voor de rioolheffing een nieuwe manier van heffen toe te passen. Wat betekent dit? 

De afgelopen jaren was de aanslag rioolheffing gebaseerd op een bedrag per m3 waterverbruik. Dit verbruik was gebaseerd op het water wat u afnam van de waterleidingmaatschappij Vitens.
Voor 2021 is besloten om voor de hoogte van de aanslag uit te gaan van de gezinsgrootte zoals deze ook bij de afvalstoffenheffing wordt toegepast. Dus of een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden. Voor het hele jaar 2021 is het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 139,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 294,-. Voor bedrijven wordt een vast en een variabel tarief op basis van het waterverbruik in rekening gebracht. 

De nieuwe rioolheffing treedt in werking per 1 februari 2021. Dit betekent dat de aanslag voor 2021 berekend wordt over 11 maanden en u dus over de eerste maand van dit jaar geen rioolheffing hoeft te betalen.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.
Contact BSR

Logo BSRBezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl