Het initiatievenbudget

Heb je een idee of initiatief voor IJsselstein? Een project waar uw buurt, straat, wijk of de hele gemeente iets aan heeft? Draagt het bij aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt je een financiële bijdrage aanvragen voor uw initiatief. 

Initiatievenbudget aanvragen

Heeft u ideeën of tips voor IJsselstein? Dan kunt u deze mailen naar meedoen@ijsselstein.nl.

Voor wie is het initiatievenbudget bedoeld

Het initiatievenbudget is bedoeld voor iedereen die een goed idee heeft om de leefbaarheid in de wijk of buurt te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten
 • Vergroenen van de buurt met plantenbakken en/of moestuin
 • Burendagen of een niet commerciële wijkmarkt
 • Kinderactiviteiten en speelgelegenheden in de wijk
 • Sport- en speltoernooien
 • Stimuleren vrijwillige inzet inwoners
Hoe kan ik een aanvraag indienen

Heb jij een idee voor een activiteit in de wijk? Doe je aanvraag minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt. Aanvragen voor kleinere activiteiten onder de €500,- proberen we binnen twee weken af te handelen.

Voorwaarden aanvraag initiatievenbudget

Belangrijk om te weten voordat je een aanvraag doet. De aanvraag moet:

 • een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
 • worden ondersteund door medebewoners.
 • niet strijdig zijn met het beleid (bijvoorbeeld het bestemmingsplan).
 • ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar karakter.
 • aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk.
 • een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie, die in verhouding staat tot budgetaanvraag.
 • de betrokkenheid bevorderen met en de onderlinge band tussen de bewoners in de wijk.
 • niet commercieel zijn.
 • niet bestemd zijn voor eten/drinken bij een straat- of buurtfeest. Wel kan een bijdrage worden aangevraagd voor voorzieningen en (spel)materiaal. 
 • plaatsvinden binnen de gemeente IJsselstein.
 • worden uitgevoerd in het jaar van de budgettoekenning.
 • voldoen aan de vergunningsplicht indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.
 • de gemeente informeren over de realisatie van het initiatief.
Hulp bij aanvraag

Dit kan. Stichting Pulse is als partner betrokken bij de initiatieven in de wijk. Een medewerker van Pulse kan jou helpen om tot een goede aanvraag te komen of ondersteunen wanneer je tijdens de uitvoering tegen vragen aan loopt. Daarnaast zijn er in veel wijken actieve bewoners die veel ervaring hebben met initiatieven in de wijk en je hierbij graag willen ondersteunen. 

Vragen

Voor vragen kun je mailen naar de gemeente via initiatieven@ijsselstein.nl