Hondenbelasting

De opbrengsten van de hondenbelasting zijn bestemd voor de algemene middelen. Vanuit de algemene middelen worden onder andere diverse projecten bekostigd voor het welzijn van honden en projecten ter bestrijding van de overlast door hondenpoep. Er is geen directe relatie tussen inkomsten en uitgaven. De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) heft de hondenbelasting voor de gemeente.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.
Contact BSR

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE TielLogo BSR

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl