Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Voor een toekomst- én klimaatbestendig IJsselstein zet de gemeente in op klimaatadaptatie.

We moeten ons voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat. De gemeente past zich hierop aan door in toenemende mate in te zetten op klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de schadelijke gevolgen, zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zoveel mogelijk probeert te beperken. De gemeente IJsselstein werkt hiervoor samen met verschillende regionale en lokale partners.

Op deze pagina en onderliggende pagina’s (links rechts) leest u meer over klimaatadaptatie en de rol van de gemeente.

Impressie klimaatbestendige straat, Arcadis 1

Impressie klimaatbestendig (landelijk) gebied, Arcadis 2*

Help mee om IJsselstein voor te bereiden op een veranderend klimaat!

Anteagroup schrijft in opdracht van de gemeente IJsselsteineen 'Visie klimaatadaptatie IJsselstein'. Om een goed beeld te kunnen maken van de problemen én mogelijke oplossingen spreekt Antea met verschillende partijen. 
Op een kaart van IJsselstein zijn alle plekken waar we al problemen hebben of die in de toekomst verwachten aangegeven. Het gaat dan om de onderwerpen droogte, hitte en wateroverlast. 

Wij horen graag de mening. Wij vragen u naar deze pagina te gaan. Hier vindt u een kaart van IJsselstein waar we al problemen hebben of die in de toekomst verwachten. U kunt de kaart vergroten om de omgeving te bekijken waar u woont. Ook kunt u met een prikker aan geven waar u in uw wijk of straat gevolgen van droogte, hitte of wateroverlast ervaart. En welke oplossingen u wellicht ziet. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan plekken voor het planten van bomen, waterdoorlatende tegels, groene daken, wateropvang en/of beplanting in de tuin. Antea hoort graag uw ideeën. Alle informatie en ideeën verwerkt Antea in de ‘Visie klimaatadaptatie IJsselstein’.Alvast bedankt namens alle inwoners van IJsselstein!

 

* Afbeelding: impressie klimaatbestendig landelijk gebied en klimaatbestendige straat. Bron: Arcadis Nederland B.V., Wilfried Jansen, in opdracht van de gemeente IJsselstein