Omgevingsvisie en omgevingswet

Wat vindt u belangrijk in uw omgeving? Welke keuzes zou u maken voor ons IJsselsteinse landschap, woningen, industrie- en recreatiegebied? De gemeente heeft inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen en belangenorganisaties gevraagd naar hun beleving en hoe zij graag zien dat de stad zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Hierdoor weten wij al veel van wat IJsselsteiners willen voor hun stad. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 moeten alle gemeenten een omgevingsvisie fysieke leefomgeving maken. Dat is één visie waarin alles over IJsselstein bij elkaar staat. De input is verwerkt in een visie op hoofdlijnen. Er is een werkgroep die de visie verder uitwerkt tot een plan met input van de belanghebbenden. 

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie beschrijft hoe IJsselstein er uitziet in 2040. In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze toekomstige leefomgeving. Denk aan gebouwen, wegen, bomen en water. Maar ook aan gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, polderlandschap en de bereikbaarheid. We beschrijven ook hoe wij aankijken tegen onze uitdagingen zoals woningbouw, wonen zonder gasaansluiting en energieneutraal IJsselstein. Daarvoor moeten we keuzes maken. Die keuzes maken we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties en leggen deze vast. De omgevingsvisie werken we daarna uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan.

Omgevingswet

De gemeente IJsselstein bereidt zich voor op de omgevingswet die 2022 ingaat. Deze wet vervangt alle 26 wetten voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit maakt de wetgeving duidelijk en overzichtelijk. De Omgevingswet gaat uit van: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk en vertrouwen. Dat biedt bewoners, ondernemers en organisaties voordelen:

  • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket.
  • Procedure van 8 weken in plaats van 26 weken
  • U kunt gemakkelijk zelf een initiatief starten.

Bekijk het filmpje over de omgevingswet

Waarom een omgevingsvisie?

De Omgevingswet maakt het voor inwoners straks makkelijker om een initiatief voor hun woning of buurt voor elkaar te krijgen. Als het initiatief voldoet aan de regels en omwonenden en belanghebbenden zijn het er ook mee eens, dan kunnen inwoners hun plan sneller uitvoeren. Dat is fijn, alleen moeten we dan wel eerst met elkaar afspreken wat we wel en niet willen in IJsselstein. En daarbij moeten we zoeken naar de balans tussen het behouden van bestaande kwaliteiten en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan zaken als:

  • Voldoende ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven
  • Openbare ruimte geschikt maken voor hevige regenval en extreme hitte
  • Hoe en waar gaan we duurzame energie opwekken
  • Hoe kunnen we onze natuur versterken
  • Waar willen we woningen bouwen
  • Hoe zorgen we voor voldoende ruimte en voorzieningen om te sporten
  • Hoe beschermen we onze historische en landschappelijke kwaliteiten

Deze omgevingsvisie IJsselstein moet aangeven waar de gemeente naar toe wil groeien. De omgevingsvisie is de kapstok voor het toekomstig beleid en initiatieven.

In samenwerking met inwoners, ondernemers en belanghebbenden is het eerste ontwerp van de Omgevingsvisie tot stand gekomen. Het ontwerp ligt momenteel ter inzage. 

Van omgevingsvisie naar omgevingplan

De omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan en maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Bekijk het filmpje wat is een omgevingsplan