Omgevingswet

  • Omgevingswet

    De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Deze wet gaat op 1 juli 2022 in.

  • Omgevingsvisie

    De omgevingsvisie beschrijft hoe IJsselstein er uitziet in 2040. In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze toekomstige leefomgeving.