Onderhoud Openbaar Groen

De gemeente IJsselstein heeft het beheer en onderhoud van het openbaar groen uitbesteed aan RMN. Dagelijks zijn de RMN-medewerkers aan de slag in onze stad.
We hebben geen afspraken gemaakt met RMN hoe vaak of hoe weinig zij schoffelen, maaien of vegen. In plaats daarvan staat het beeld op straat voorop. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe vaak bepaalde werkzaamheden (maaien, snoeien, vegen etc) gedaan moeten worden om de gewenste kwaliteit te leveren. RMN werkt met beeldkwaliteit volgens afgesproken niveaus. In deze gids krijgt u een indruk van de kwaliteitniveaus. 

De gemeenteraad heeft onderstaande beheerniveaus vastgesteld:

Areaal/gebied Bedrijventerrein Buitengebied Centrum Woonwijk
Groen*** Vier* Vier Vier Vier
Meubilair Vier Vier Vier Vier
Reiniging Vier Vier Drie** Drie
Verharding Vier Vier Vier Vier
Bruggen Vier Vier Vier Vier
Water Vier Vier Vier Vier

 *     Bij het beheerniveau vier ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op C/B (accent ligt op C)
**    Bij het beheerniveau drie ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op B/C (accent ligt op B)
***  Beeldkwaliteit van de begraafplaatsen is vastgelegd op A

Meer weten

Bij kap van bomen en snoeien van hagen, heggen, bomen en het maaien van bermen respecteren we de regels vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Voordat de maaiwerkzaamheden starten controleert een ecoloog het groen op de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en nesten. Als er beschermde soorten worden aangetroffen wordt deze plek afgezet met linten of pionnen zodat er omheen gewerkt kan worden en beschadiging en/of verstoring voorkomen kan worden.