Digitaal Opkopersloket en - register

De gemeente IJsselstein hecht veel waarde aan veiligheid. Zonder heler is er geen steler en daarom is het voorkomen van handel in gestolen goederen belangrijk. Het stelen van goederen is immers alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling. Ook als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopers register bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Er is nu een nieuwe manier waarop u zich bij de gemeente kunt aanmelden, via het Digitaal Opkopers Loket.

Wat is het Digitaal Opkopersloket?

Als u handelt in tweedehands goederen dan bent u verplicht om u bij de gemeente aan te melden als handelaar. Bijvoorbeeld als u handelt in tweedehands fietsen, mobiele telefoons, laptops of sieraden inkoopt. Dat gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden gemakkelijk, is betrouwbaar en veilig.

Via het Digitaal Opkopers Loket kunt u zich eenvoudig, kosteloos en veilig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van De Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en eventueel de politie.

Aanmelden Digitaal Opkopersloket

Wat is het Digitaal Opkopersregister?

Naast aanmelding bij uw gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw in- en verkopen te maken. U dient hiervoor gebruik te maken van het Digitaal Opkopersregister. In dit register kunt u iedere in- en verkoop registreren.

Door u als  handelaar te registreren in het Digitaal Opkopers Loket, ontstaat er een koppeling met het Digitaal Opkopersregister. Het voordeel is dat u maar één account hoeft aan te maken en dat u direct voldoet aan de wettelijke eisen.

Meer informatie

Voor vragen over het Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register kunt u bellen naar de gemeente 14 030 of vul online het contactformulier in.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid.