Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Iedere gemeente is volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) verplicht jaarlijks alle onroerende zaken te waarderen. De uitkomst van deze waardering wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt onder andere als basis voor de bepaling van de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en voor heffingen van de rijksoverheid en het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). In het digitale WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken: www.wozwaardeloket.nl

Bezwaar tegen WOZ-waarde 

Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? Dan kunt u bezwaar maken via MijnBSR.

Contact BSR

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE TielLogo BSR

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl