Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Zorg, onderwijs en ondersteuning

 • WMO

  Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kan een Wmo-voorziening u wellicht helpen.

 • Sociaal Team

  Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Vaak lukt dit, maar soms is er ondersteuning nodig. Bij het Sociaal Team kunt u terecht met vragen over zorg, wonen, financiën, werk, gezin of sociale contacten. Maar ook met vragen op het gebied van dagbesteding, wonen, vervoer of huishoudelijke ondersteuning.

 • Jeugdteam

  Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden en kennissen. Soms lukt het niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam IJsselstein.

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan en de school goed kunnen bereiken. In bepaalde gevallen kunt u een vergoeding aanvragen voor een deel van de vervoerskosten.

 • Gemeentetoeslag Peuteropvang

  Gaat uw peuter naar de peuteropvang en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

 • Volksgezondheid

  15 maart 2022

  In het preventieakkoord staan initiatieven gericht op de thema’s gezond gewicht, bewegen, genotmiddelen en mentale gezondheid. Bijzonder aan dit preventieakkoord is dat de thema’s alcohol én mentale gezondheid in het akkoord zijn opgenomen.