Zorg, onderwijs en ondersteuning

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kan een Wmo-voorziening u wellicht helpen.

 • Leerplicht

  Gaat een kind niet (meer) naar school, zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO.

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan en de school goed kunnen bereiken. Soms kunt u een vergoeding aanvragen voor een deel van de vervoerskosten.

 • Gemeentetoeslag Peuteropvang

  Gaat uw peuter naar de peuteropvang en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

 • FIT IJSSELSTEIN

  FIT IJsselstein is een samenwerking van aanbieders op het gebied van sport en gezondheid. Dit netwerk is verbonden aan de uitvoering van diverse initiatieven uit het sport- en preventieakkoord.

 • Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

  Het PSIJ adviseert de gemeente over allerlei zaken van het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken hebt. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en leefbaarheid van uw buurt.