Nieuwsbericht 4 oktober

Gezondheids- en sportaanbieders ontmoeten elkaar met FIT IJsselstein

Dinsdagavond 4 oktober zijn meer dan 30 verschillende aanbieders op het gebied van sport en gezondheid samengekomen om te praten over een integrale aanpak gezondheidsbevordering. 

In het openingswoord van wethouder Edwin Tas benadrukte hij dat alle aanwezigen het belang van een fit en gezond IJsselstein onderstrepen, maar alleen samen het grootste resultaat wordt behaald.

Het doel van FIT IJsselstein is dat elke IJsselsteiner van jong tot oud de mogelijkheid heeft /gestimuleerd wordt om gezonde en vitale keuzes te maken. Onder leiding van buurtsportcoaches van Stichting Pulse en beleidsmakers van gemeente IJsselstein zijn op de avond gesprekken gevoerd. De aanwezigen van de avond hebben kaartjes ingevuld waarop staat welke kansen zij nog zien en wat zij bieden of willen bieden om aan het doel van FIT IJsselstein bij te dragen. 

De gemeente heeft een initiatievenbudget beschikbaar gesteld, om te helpen voorzien in het doel van FIT IJsselstein. Iedereen met een initiatief op het gebied gezondheid en sport in diverse thema’s kan deze indienen bij de gemeente. De volgende FIT IJsselstein bijeenkomst staat al gepland: 28 maart 2023 (19.30 - 21.30 uur).  


FIT IJsselstein: Samen gezond, vitaal en veerkrachtig 

4 oktober FIT IJsselstein bijeenkomst