WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, een dagbesteding hebben en dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het Sociaal Team ondersteunt mensen met vragen over het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, logeren, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

WMO hulp

Vanuit de WMO kunt u onderstaande hulp krijgen:

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden;
 • Ondersteuning voor de mantelzorger;
 • Hulp bij uw administratie;
 • Hulp in het huishouden;
 • Opvang en activiteiten overdag;
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer;
 • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis;
 • Aanpassing aan uw eigen woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.
 • Beschermd wonen 

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, 088 - 789 13 10).

Contact Sociaal Team
 • Logo Sociaal Team IJsselsteinBezoek het Sociaal Team op het stadhuis (Overtoom 1) van maandag t/m donderdag van 9.00 -10.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur.
 • Bel naar het telefoonnummer 030- 765 00 26 op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.
 • Stuur een mail naar: sociaalteam@ijsselstein.nl
 • Meer informatie: www.sociaalteam.nu