Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Heeft u in 2020 zorg en/of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen? U ontvangt dan een brief van onderzoeksbureau Ervaringwijzer. Zij voeren in opdracht van de gemeente IJsselstein een cliëntervaringsonderzoek uit. Alleen met uw ervaring kunnen wij de zorg en ondersteuning verbeteren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deel te nemen aan het onderzoek.

De enquête wordt via internet aangeboden. Wilt u toch liever een papieren vragenlijst ontvangen? U kunt deze opvragen bij Ervaringwijzer. Hun contactgevens staan in de brief. Deelname is geheel vrijwillig en strikt vertrouwelijk.