Stap voorwaarts vernieuwing winkelcentrum De Clinckhoeff

Met het zetten van handtekeningen om samen te werken hebben de gemeente IJsselstein en Rialto IJsselstein B.V. een grote stap voorwaarts gezet in het vernieuwen van het winkelcentrum De Clinckhoeff.  Met het architectenbureau Grosfeld Bekkers van der Velde uit Breda gaan Rialto, de CVVE De Clinckhoeff en Provides aan de slag om plannen uit te werken. Door het winkelcentrum een grootschalige facelift te geven en uit te breiden met nieuwe winkels blijft het ook in de toekomst een plek waar de inwoners van de wijk IJsselveld graag hun boodschappen blijven doen en elkaar ontmoeten. 
Ook worden er circa 70 wooneenheden (in sociale en middenhuur segment) met parkeergarage aan het winkelcentrum toegevoegd.

ClinckhoeffFacelift
De architect heeft een plan gepresenteerd van een vernieuwde Clinckhoeff met een afwijkende uitstraling van haar omgeving dat zich door de vormgeving onderscheidt van de omliggende bebouwing. Het winkelcentrum behoudt haar passage maar krijgt meer herkenbare entrees. Door relatief eenvoudige ingrepen wordt er samenhang gecreëerd tussen het bestaande winkelcentrum en de te realiseren nieuwbouw.

Hoe nu verder?
Nadat de plannen zijn uitgewerkt moet het geldende bestemmingsplan aangepast worden. En het gewijzigde bestemming moet door de raad geaccordeerd worden. Voor het doorlopen van deze procedure, uitwerking van het ontwerp en de uiteindelijke aanvraag van de omgevingsvergunning wordt het komende jaar benut. De verwachte startdatum voor de bouw zal liggen in 2023.

Clinckhoeff ondertekening 21 dec