Concept subsidie overzicht 2022 vastgesteld

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het concept subsidie overzicht 2022 vastgesteld. Daarin staat welk subsidiebedrag het college in 2022 aan de subsidie aanvragers wil toekennen. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 6 lid 2. van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015, hebben de in het concept subsidieoverzicht genoemde instellingen vijf weken de gelegenheid om schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken. Het definitieve subsidie overzicht wordt in het najaar 2021 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2022 vaststelt. De subsidie aanvragers ontvangen in december 2021 de beschikking met de subsidietoekenning voor 2022.

Ter inzage

Het concept subsidie overzicht ligt online ter inzage vanaf 16 juli 2021 tot en met 20 augustus 2021. Tevens kunt u het inzien bij de receptie van het stadhuis.

Indienen van zienswijze

Tot  20 augustus 2021 kunt u een zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het college besluiten om het overzicht te veranderen. Stuur uw zienswijze via het contactformulier met vermelding van “Zienswijze concept subsidie overzicht 2022”  en het zaaknummer van uw aanvraag. Of stuur uw zienswijze schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein onder vermelding van “Zienswijze concept subsidieoverzicht 2022”  en het zaaknummer van uw aanvraag. Uw zienswijze dient te zijn ondertekend.