Concept subsidieoverzicht 2023 vastgesteld

Actueel

Het College van Burgemeester en Wethouders IJsselstein heeft het concept subsidieoverzicht 2023 vastgesteld. In dit overzicht staat welk subsidiebedrag het College in 2023 aan de subsidieaanvragers wil toekennen.

Ter inzage

Het concept subsidieoverzicht 2023 ligt van 08-07-2022 tot 21-08-2022 ter inzage. Tijdens deze periode hebben de in het concept subsidieoverzicht genoemde instellingen de gelegenheid om schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken.

Het concept subsidieoverzicht 2023 kan worden ingezien via www.ijsselstein.nl/subsidie en bij de receptie van het stadhuis.

Openingstijden stadhuis

Maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
Woensdag en vrijdag: 18.00-20.00 uur

Tot 21-08-2022 is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het College besluiten om het overzicht te veranderen.

Opties voor het eventueel indienen van een zienswijze

  • U kunt uw zienswijze per e-mail indienen via info@ijsselstein.nl.
    Denkt u hierbij aan de vermelding “Zienswijze concept subsidieoverzicht 2023” (= automatisch ingevuld) en het zaaknummer van de aanvraag.
  • U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Burgemeester en Wethouders van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein, onder vermelding van “Zienswijze concept subsidieoverzicht 2023 en het zaaknummer van de aanvraag”. Uw zienswijze dient te zijn ondertekend.

Een zienswijze dient te zijn voorzien van:

  • naam en adres;
  • dagtekening;
  • het onderwerp waar u een zienswijze op indient;
  • een onderbouwing van de zienswijze.

Kunst en Cultuur en Voorschoolse Educatie

In dit overzicht zijn nog niet opgenomen welke bedragen het College in 2023 wil toekennen aan de subsidieaanvragers Voorschoolse Educatie en Kunst en Cultuur. Subsidieaanvragen voor Voorschoolse Educatie en Kunst en Cultuur volgen dit jaar een separate aanvraagprocedure en een korte zienswijze periode.

Het concept subsidieoverzicht 2023 voor Kunst en Cultuur ligt naar verwachting van 26-08-2022 tot 18-09-2022 ter inzage. Dit is een kortere periode dan gebruikelijk. Tijdens deze periode kunnen de in het overzicht genoemde subsidierelaties een zienswijze indienen.

Subsidierelaties Voorschoolse Educatie krijgen nog nader bericht in welke periode zij het concept overzicht kunnen inzien en eventueel een zienswijze kunnen indienen.

Definitief subsidieoverzicht 2023

Het definitieve subsidieoverzicht wordt in het najaar 2022 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2023 vaststelt. Alle subsidieaanvragers ontvangen in december 2022 de beschikking met de subsidietoekenning voor 2023.