Criminaliteitscijfers laten grote daling woninginbraken zien

IJsselstein, een stad waar mensen veilig wonen, werken en leven. Een eerste levensbehoefte waar het gemeentebestuur, politie en stadstoezicht samen met inwoners zich sterk voor maakt. Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland publiceert elk jaar cijfers waar de stad het gevoel van veiligheid aan kan staven. Het COVID-19 virus heeft een directe invloed op de cijfers. Mensen zijn meer thuis. Dit heeft mede het inbrekersgilde ontmoedigt en  het aantal woninginbraken met 40% laten dalen. En door het coronatijdperk slaat verveling toe en leven veel mensen dicht op elkaar. Dit kan tot irritatie leiden. Toch ziet de gemeente een flinke daling in het aantal meldingen van huiselijk geweld. Daar tegenover is het aantal gevallen van (jongeren)overlast explosief gestegen. Ook ziet de gemeente in de cijfers terug dat criminelen hun ‘werkgebied’ hebben verlegd naar (online)fraude.

Burgemeester Van Domburg:  De dalende trend van het aantal inbraken van vorig jaar heeft zich doorgezet. Daar ben ik blij mee. Natuurlijk zijn mensen in dit coronatijdperk meer thuis maar ook de inzet van inwoners, BOA’s en politie dragen hier actief aan bij. Veilige sloten, oplettende buren en surveillance ontmoedigen het inbrekersgilde. Het dalende cijfer voor woninginbraken zal mensen stimuleren deel te nemen aan Burgernet, Waaks! en WhatsAppgroepen. ‘Samen Sterk’: Hoe meer deelnemers, hoe groter de pakkans is. En heb je een niet pluis gevoel? Iemand die scharrelt rond een huis of verdacht lang ergens rondhangt. Bel 112. Vaak klopt je gevoel. Op deze manier kunnen we samen zorgen dat IJsselstein veilig wordt en blijft.

Stijging criminaliteit

De totale criminaliteit in IJsselstein is met 12% gestegen ten opzichte van 2019. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het aantal meldingen jongerenoverlast (+107%) , winkeldiefstal (+90%) en fraude (+78%).

Plan van aanpak

Woninginbraak: De maatregelen om woninginbraak in samenwerking met politie en inwoners te beperken geven het gewenste effect. Deze lijn zet de gemeente voort. 
Auto-inbraken: Om auto-inbraken te voorkomen ziet de gemeente ook hier kansen in een succesvolle samenwerking met gemeente, politie en inwoners. Meer en een hogere frequentie van de openbare verlichting op risicovolle plekken; een gerichte aanpak tijdens surveillancerondes en bewoners die voorzorg maatregelen nemen om de kans op auto-inbraak te minimaliseren.

Online-criminaliteit: Uit landelijke publicaties blijkt dat criminelen hun werkterrein verleggen naar online criminaliteit. Banken en de Rijksoverheid geven hier veel voorlichting over. Toch blijken veel inwoners hier kwetsbaar voor. Samen met de lokale banken en ouderenorganisaties gaat de gemeente overleggen om samen de internetveiligheid te verbeteren.

Winkeldiefstal: De gemeente gaat met ondernemers in overleg om de mogelijkheden te verkennen om winkeldiefstal te voorkomen.

Jongerenoverlast: Het is te verwachten dat bij een versoepeling van de coronamaatregelen en het weer ‘normaal kunnen leven’ het aantal meldingen van jongerenoverlast ook weer zal afnemen. Met onder andere het jongerenwerk en de medewerkers van Handhaving zal alles op alles worden gezet om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden.

Cijfers RVS

Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is een bureau van en voor 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. RVS verzorgt maandelijks de criminaliteitscijfers van alle gemeenten in Midden Nederland.