Door met de Urgentieagenda

Lang geleden opgesteld met inwoners, ondernemers en politiek, maar nooit losgelaten: de Urgentieagenda. Een bundeling van concrete ideeën om IJsselstein anno 2019 in versnelling te brengen. Goed om af en toe achterom te kijken en ons te realiseren wat we met elkaar bereikt hebben.

Sinds het opstellen van de Urgentieagenda hebben we de vaart erin gehouden, want dat is wat we ermee beogen. Van de 40 punten die de samenleving aandroeg, zijn er veel afgerond. Denk aan de nieuwe website waar projecten en plannen goed te volgen zijn; het werken met een initiatievenbudget en het actief betrekken van jongeren bij actuele projecten en de toekomst van de stad. Wat betreft woningbouw hebben we voortgang geboekt aan de Poortdijk en Hitteschild en is de herinrichting van de Vingerhoekhof afgerond

Met een aantal ideeën zijn we nog onderweg. Dan gaat het vooral over onderwerpen die een lange adem vragen en waar we – u en de gemeente – elkaar over langere tijd nodig hebben. Denk daarbij aan de andere woningbouwplannen, het blijvend stimuleren van onze aantrekkelijke binnenstad, duurzaamheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van onze stad en wijken. Dit zijn ook de onderwerpen die het nieuwe college verder blijft oppakken, naast de andere uitdagingen van vandaag en morgen. 

Nog steeds een waardevolle en actuele opbrengst, de Urgentieagenda. Benieuwd naar dit document? Klik hier.