Enquête ondernemers

Online behoeftepeiling
Onderstaand vindt u de link naar de online enquête. Mede dankzij uw reactie is de gemeente in staat om de behoefte en wensen van ondernemers in kaart te brengen!   

Vul de enquête in

Benodigde tijd: Invullen kost u ongeveer 5 à 10 minuten
Uiterlijke datum invullen: 7 januari 2022 

We zien uw reactie graag tegemoet. De enquête is voor alle bedrijven geschikt. Ook wanneer u geen verhuis- of uitbreidingsplannen hebt of eerder uw interesse kenbaar hebt gemaakt, is uw reactie van grote waarde. Zo krijgen we een compleet beeld van de behoeftes van ondernemers in de gemeente.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De gemeente behandelt uw gegevens volledig vertrouwelijk en volgens de richtlijnen van de privacywetgeving. 

U hebt de keuze om de enquête anoniem in te vullen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw bedrijfsnaam kenbaar te maken. Wanneer u dat doet, geeft u ons de mogelijkheid om u te benaderen voor eventuele verdere vragen. Dat kan ons helpen om het beste beeld te krijgen van de antwoorden. We benadrukken dat u zich hiermee nergens aan verplicht en dat we uw gegevens nooit aan derden kenbaar maken. U kunt ons op ieder moment verzoeken om uw gegevens weer uit onze database te verwijderen.