Financiële impuls cultuursector

Het college stelt dit jaar ruim 70.000 euro extra beschikbaar om het culturele leven in IJsselstein te stimuleren.

Deze tijdelijke subsidie helpt cultuurmakers die moeite hebben om weer op te starten na de coronaperiode. Meer informatie over de stimuleringsregeling en het indienen van een subsidieaanvraag vindt u op overheid.nl en op onze pagina Subsidies.

Kunst en cultuur in IJsselstein