Gemeente IJsselstein en AxionContinu werken samen aan een gezond milieu

Gemeente IJsselstein, AxionContinu en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) gaan samenwerken aan het verduurzamen van de zorgsector. Want ook de zorg wil bijdragen aan een beter klimaat. Het doel is om de milieuprestaties van de zorgorganisaties verder te verbeteren en te streven naar 49% CO2-reductie in 2030. Dat is in lijn met het regeerakkoord en de landelijke Green Deal Duurzame Zorg. Daarom hebben gemeente IJsselstein, AxionContinu en MPZ, gisteren, dinsdag 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend.

AxionContinu investeert al jaren in verduurzaming, zoals bij de bouw en renovatie van haar gebouwen. Nu ligt de wens er om met de gezamenlijke partijen zoals gemeente IJsselstein duurzaamheid nog breder aan te pakken en daarmee meer maatschappelijke verantwoording te nemen. 

Gemeente IJsselstein erkent dat het voor zorgorganisaties, zoals AxionContinu een grote opgave is om duurzamer te gaan werken. Omdat AxionContinu al veel maatregelen heeft genomen, zijn zij aardig op weg. Nu moeten de laatste stappen nog worden genomen. Gemeente IJsselstein ondersteunt dit door het verminderen van de regeldruk bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook stimuleren zij de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid bij zorgorganisaties. 

De ondertekening van de overeenkomt is een eerste stap in het samen duurzamer maken van de zorgsector.

ondertekening samenwerkingsovereenkomst axion