Informatiebijeenkomsten Jaarsveld-Vreeswijk over Nota Kansrijke Oplossingen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodigt belangstellenden uit, voor bijeenkomsten over de plannen voor de versterking van de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Samen met belanghebbenden, de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat onderzocht het waterschap welke oplossingen het meest kansrijk zijn voor de dijkversterking. De samenstelling van de kansrijke oplossingen en welk dijkprofiel erbij past, vindt u in de Nota Kansrijke Oplossingen op de volgende website: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk

Informatiebijeenkomsten
Het waterschap presenteert graag persoonlijk de kansrijke oplossingen tijdens bijeenkomsten op woensdag 24 en donderdag 25 november a.s., volgens de geldende coronamaatregelen. Onze gebiedspartners zijn hierbij ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u de kans van gedachten te wisselen over de dijkversterking en de gepresenteerde oplossingen. Alle inbreng wordt gebruikt voor het samenstellen van het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Komt u ook?

Meer informatie vindt u op de website van het waterschap, in het volgende nieuwsbericht: Informatiebijeenkomsten Jaarsveld-Vreeswijk over Nota Kansrijke Oplossingen.

Aanmelden
Wilt u zich voor een van de bijeenkomsten aanmelden? U kunt zich inschrijven via het volgende mailadres: sterkelekdijk@hdsr.nl, onder vermelding van de bijeenkomst van uw keuze.

Informatie en contact
Wilt u meer informatie over het project Jaarsveld-Vreeswijk en de Nota Kansrijke Oplossingen? Neemt u dan contact op met het waterschap per mail, via sterkelekdijk@hdsr.nl, of bel met omgevingsmanager Marloes Springer op nummer 06 – 22 70 61 04.

Jaarsveld