Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Integrale controle bij opslagruimtes en horeca

De gemeente Ijsselstein, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), RIEC Midden Nederland en politie hebben 14 oktober jl. een gezamenlijke controle uitgevoerd. Hierbij zijn bezoeken gebracht aan opslagruimtes in het buitengebied en horeca in het centrum van IJsselstein. Het doel van de integrale controle was om te controleren of werd voldaan aan de geldende regelgeving.

Tijdens de integrale controle zijn verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en vergunningvoorwaarden. Bij een aantal opslagruimtes en een horecagelegenheid zijn milieu overtredingen geconstateerd. De ODRU heeft deze overtredingen in onderzoek. Het gaat bij de opslagruimtes om overtredingen van het Activiteitenbesluit, zoals het sleutelen aan auto’s en het niet volgens de regels opslaan van gevaarlijke stoffen. De horecagelegenheid had onder andere geen ontgeuringsinstallatie en vetafscheider zoals verplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Burgemeester Van Domburg is te spreken over de integrale controle: “De gemeente doet regelmatig integrale controles, samen met onze samenwerkingspartners. Vaak is dit om een beter beeld te krijgen van de situatie ter plaatse; heeft een horecaondernemer bijvoorbeeld zijn vergunning op orde. Of voldoet een bedrijf wel aan de regel- en wetgeving. Door actief te controleren en eventuele misstanden consequent aan te pakken dragen we bij aan een veilig woon- en ondernemersklimaat.”

Burgemeester Van Domburg roept de inwoners op: “Heeft u vermoedens dat iets niet klopt? U kunt dit altijd melden bij de politie via 0900 8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. zo kunt u ook een bijdrage leveren aan een veiliger IJsselstein.”