Jaarlijkse lokale belastingaanslagen en WOZ-beschikking

Logo BSREind februari 2021 ontvangt u van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) de jaarlijkse aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Hieronder staat een overzicht met de tarieven voor 2021

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar woning 0,0832%
  eigenaar niet-woning 0,1829%
  gebruiker niet -woning 0,1467%
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden € 189,60
  meerpersoonshuishouden € 364,92
Rioolheffing eenpersoonshuishouden € 139,80
  meerpersoonshuishouden € 294,00
Hondenbelasting 1 hond € 35,76
  iedere volgende hond € 70,92

 

  • De onroerende-zaakbelastingen zijn, na correctie met de waardeontwikkeling, verhoogd met 1,8% prijsinflatie. 
  • De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn verhoogd met 12,6%. De reden van deze forse stijging is onder andere de toename van de heffing die het Rijk oplegt voor het verbranden van afval. Door nog beter te scheiden kunnen we deze stijging in de toekomst wellicht beperken.
  • De tarieven van de hondenbelasting zijn verlaagd met 24%. 
  • Ten aanzien van de rioolheffing is sprake van een nieuw tarievenstelsel op basis van de gezinsgrootte. Gelijk aan die van de afvalstoffenheffing. Voorgaande jaren was sprake van een aanslag op basis van het waterverbruik. De nieuwe rioolheffing treedt in werking per 1 februari 2021. Dit betekent dat de aanslag voor 2021 berekend wordt over 11 maanden en u dus over de eerste maand van dit jaar geen rioolheffing hoeft te betalen.

Inloopspreekuur vragen belastingaanslag lokale belastingen of WOZ-beschikking

Door de coronamaatregelen worden er dit jaar helaas geen inloopspreekuren door de BSR bij de gemeente IJsselstein georganiseerd. Uiteraard is de BSR bereikbaar via hun klantenservice. 

Meer info

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente en op de website van de BSR.