Jaarstukken 2020

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag.
In het jaarverslag wordt door het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording afgelegd over de wijze waarop de gemeente het geld in dat begrotingsjaar heeft uitgegeven. Verder geeft het informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid. De jaarrekening geeft overzicht met betrekking tot de financiële situatie en wordt door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Hierna wordt de jaarrekening door de gemeenteraad vastgesteld.
Highlights jaarstukken 2020

  • Mobiliteitsvisie vastgesteld
  • Grootschalige renovatie van de speeltuinen
  • Woonvisie en de bouwopgave voor de komende jaren vastgesteld
  • 2 uur gratis parkeren in de parkeergarages ingevoerd

Resultaat jaarrekening

De jaarrekening laat een negatief resultaat van € 645.000 zien waar een negatief resultaat van € 1,6 miljoen begroot was. De gemeente heeft € 85 miljoen aan inkomsten gehad over 2020 en € 85,6 miljoen aan uitgaven.

Onderverdeling inkomsten

Bijdrage RIJK - € 61,1 miljoen
Afvalstoffen-en rioolheffing - € 8,2 miljoen
OZB - € 5,1 miljoen
Overige inkomsten – 10,6 miljoen

Onderverdeling uitgaven

Samen leven - € 48,3 miljoen
Duurzame stad - € 9,7 miljoen
Aantrekkelijke stad - € 11,7 miljoen
Ondernemende stad - € 1,6 miljoen
Bestuur en organisatie - € 14,4 miljoen

U kunt de stukken ook hier digitaal raadplegen.