Kap kastanjeboom Kronenburgplantsoen

10 juni is een karakteristieke kastanjeboom gekapt aan het Kronenburgplantsoen nabij de brug met de oversteek naar de Meerenburgerhorn. Een boom aangeplant in 1880 en mede bepalend voor ons monumentale stadsgezicht. Wij lezen op social media dat veel inwoners raakt en er onbegrip bestaat voor de onverwachte noodzaak voor de kap. Wij begrijpen deze gevoelens. We  hadden dit kunnen voorkomen door onze inwoners te informeren dat de kap ophanden was en voor de veiligheid van de omgeving noodzakelijk was. Helaas is dit ons niet tijdig gelukt. 

Ook de gemeente had de prachtige boom graag behouden. Echter, al jarenlang groeide de kastanjeboom scheef. De boom, aangemerkt als ‘risicoboom’ werd  daarom regelmatig geïnspecteerd. Bij de laatste inspectie bleek dat de boom door de grootte en gewicht dusdanig overhelde dat het gazon zo’n 30 tot 40 cm opdruk vertoont door loskomende wortels. Met het warme weer van de laatste weken en de zomer in aantocht zit er steeds minder water in de bodem. Hierdoor krijgt de boom steeds minder tegendruk. Er kunnen spontaan takken uitvallen én de boom kan ook zomaar ineens omvallen. Er  ontstond een gevaarlijke situatie voor voetgangers, recreatieve vaart op de vestinggracht en de tegenoverliggende woning. Het kappen van de boom was de enige oplossing.

Wij vinden dat er op deze plek een nieuwe boom moet komen. Dit gebeurt in het najaar omdat bomen dan de beste omstandigheden hebben om zich te wortelen en vanaf het volgende voorjaar uit te groeien.